اقتصادی

شبکه ملی اطلاعات چقدر پیشرفت کرده است؟

به گفته وزیر ارتباطات، در دهه منتهی به دولت سیزدهم و بر اساس ارزیابی مرکز ملی فضای مجازی، پروژه شبکه ملی اطلاعات در ایران حدود 20 درصد پیشرفت داشته است اما با تلاش های صورت گرفته در سیزدهم دولت، اکنون بیش از 65 درصد پیشرفت کرده است، یعنی کمتر از طی سه سال، پروژه شبکه ملی اطلاعات بیش از دو برابر پیشرفت کرده است.

به گزارش میجیک، تحقق شبکه ملی اطلاعات نیز یکی از اهداف و حاکمیت اصلی کشور در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات و همچنین پروژه دولت الکترونیک محسوب می شود که با عزم جدی تری انجام می شود. . در سلطنت سیزدهم با وجود فراز و نشیب های فراوان در سال های گذشته. در یک جمع بندی جامع، شبکه ملی اطلاعات از سه لایه زیرساخت شبکه، خدمات اساسی و محتوا تشکیل شده است.

«طرح جامع و سند معماری شبکه ملی اطلاعات مصوب 1398 شورای عالی فضای مجازی مهمترین سند بالادستی برای تبیین جزئیات این مفهوم است که در این سند در رابطه با تعریف 30 هدف عملیاتی و برای تحقق برای هر هدف، شاخص هایی تعریف شده و در مجموع 122 شاخص برای ارزیابی پیشرفت شبکه ملی اطلاعات مورد بررسی قرار گرفت.

مسئولان بر این باورند که توسعه و تحقق کامل شبکه ملی اطلاعات یک پروژه جمعی است که نیازمند همکاری و مسئولیت پذیری دستگاه های اجرایی مختلف است.

در این راستا توسعه و بهبود شبکه ملی اطلاعات و رعایت عدالت ارتباطی از مهمترین تاکیدات رئیس جمهور در این دولت است و این پروژه در 10 سال گذشته تنها 30 درصد پیشرفت داشته است اما در سه سال گذشته سال ها. ، پیشرفت در حال افزایش است. موضوعی که چندی پیش وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در گزارشی از دستاوردهای این وزارتخانه در دولت سیزدهم به آن اشاره کرد و اعلام کرد بیش از 15 سال است که شبکه ملی اطلاعات مورد تاکید رهبری بوده است.

وی تاکید کرد: در دهه منتهی به دولت سیزدهم بر اساس ارزیابی مرکز ملی فضای مجازی که از سوی مقام معظم رهبری به عنوان ناظر اجرای این پروژه منصوب شده است، این مگا پروژه در ایران تقریباً پیشرفت کرده است. . 20 درصد اما با تلاش های صورت گرفته در دولت سیزدهم، اکنون پروژه بیش از 65 درصد پیشرفت داشته است، یعنی در کمتر از سه سال، پروژه شبکه ملی اطلاعات بیش از دو برابر پیشرفت کرده است.

از آنجایی که برقراری عدالت ارتباطی از مهمترین اهداف این طرح است، بسیاری از روستاها به کمک این طرح می توانند به شبکه ارتباطی دسترسی پیدا کنند. به عنوان مثال مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات لرستان اواخر خردادماه از دسترسی 85 خانوار روستایی لرستان به شبکه ملی اطلاعات خبر داد و گفت: با احداث سایت جدید ارتباطی در روستای سراب پاپی، در ولسوالی سیله سه، 85 خانوار به شبکه ملی اطلاعات متصل هستند.

به گفته وی، با اجرای این وب سایت 85 خانوار با جمعیت 312 نفر از اینترنت پرسرعت بهره مند شدند که می تواند نقش مهمی در رفاه جامعه و دسترسی به خدمات الکترونیکی و الکترونیکی داشته باشد. خدمات. توسعه کسب و کار مبتنی بر فناوری اطلاعات و توسعه منطقه ای

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا