اقتصادی

سدهای تهران چقدر آب دارند؟

بر اساس آخرین آمار مخازن سدهای پنج گانه استان تهران، حجم مخزن این سدها تا 10 تیرماه 31 میلیون مترمکعب کاهش یافته است.

به گزارش میجیک، کاهش بارندگی در پایتخت و تغییر اقلیم سد تهران را تشنه تر از سال گذشته کرده است. طبق آمار وضعیت مخزن پنج سد تهران به جز یک سد کاهش یافته است.

در حال حاضر سد امیرکبیر 154 میلیون مترمکعب آب دارد که نسبت به سال قبل که 125 میلیون مترمکعب آب دارد، 28 درصد افزایش دارد اما وضعیت سدهای لار و ماملو اینگونه نیست. در سد لار حجم کل مخزن 66 میلیون مترمکعب است که نسبت به سال گذشته 87 میلیون مترمکعب آب منفی 21 میلیون مترمکعب و نسبت به شرایط عادی 119 میلیون مترمکعب کمتر است که باید 185 میلیون مترمکعب آب در این سد وجود داشته باشد.

در سد ماملو هم اکنون 46 میلیون مترمکعب آب در مخزن وجود دارد که نسبت به سال قبل که 58 میلیون مترمکعب بود، 12 میلیون مترمکعب کاهش داشته است. بر اساس آمار اعلام شده حجم نرمال مخزن این سد 159 میلیون مترمکعب ثبت شده است و نسبت به این میزان کاهش 113 میلیون مترمکعبی را شاهد هستیم.

همچنین وضعیت مخزن سد لتیان کاهش 13 میلیون مترمکعبی منابع آبی این سد را نشان می دهد.

آب سد تهران چقدر است؟

سد طالقان نیز 239 میلیون مترمکعب آب دارد که نسبت به سال قبل 13 میلیون مترمکعب کاهش داشته که معادل 252 میلیون مترمکعب است.

هم اکنون سدهای پنج گانه استان تهران 547 میلیون مترمکعب آب دارند که نسبت به سال قبل 578 میلیون مترمکعب کاهش 31 میلیون مترمکعبی را نشان می دهد.

حجم نرمال مخزن پنج سد تهران در پایان تیرماه باید 915 میلیون مترمکعب باشد که حجم مخزن سال جاری را با سال عادی مقایسه می کند و همچنین کاهش 368 میلیون مترمکعبی مخزن سد تهران را نشان می دهد.

انتهای پیام

تیم تحریریه اقتصادی

سلام! من یک خبرنگار اقتصادی با تجربه و تخصص در زمینه اخبار و تحلیل‌های مرتبط با اقتصاد هستم. به شما اطلاعات و نظراتی را ارائه می‌دهم که با کیفیت و قابل اطمینان هستند تا شما بتوانید در مسائل اقتصادی بهترین تصمیمات را بگیرید.
دکمه بازگشت به بالا