مطالب میجیک

زن الگوی انقلاب اسلامی برهنه یا منفعل نیست – خبرگزاری آنلاین | اخبار ایران و جهان

به گزارش خبرنگار آنلاین حسن رحیم پورزغدی وی در نشست تخصصی افوگ روشن ویژه فرهنگیان اعضای اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان گفت: نقش مادر در خانواده و نقش زن در جامعه از هر نظر استثنایی است. مادر مراقب خانواده است.

وی با بیان اینکه زن الگوی انقلاب اسلامی سومین زن نمونه است که با زن نمونه غربی برهنه و بی شرم یا زن استثمار شده مخالفت می کند. وی بیان کرد: در جامعه غرب زن را به نام ناموس تحقیر می کنند و بر اساس ظاهر و اندام خود ارزیابی می کنند و به خاطر بدنشان مورد احترام قرار می گیرند. زنان در جامعه غربی زمانی مهم می شوند که بتوانند از بدن خود لذت ببرند یا آن را تماشا کنند.

یکی از اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی افزود: زن غربی هر چه زیباتر، جوان تر و برهنه تر باشد برای سرمایه داری غرب ارزش بیشتری دارد. زنان شرقی اصلاً انسان به حساب نمی آیند. آنها نه از حقوق اجتماعی مردان برخوردارند و نه در دنیای سیاسی و جامعه وظایفی به آنها داده می شود، اما زنان مسلمان معاصر زنانی هستند که مسئول رشد خود، خانواده و فرزندان و جامعه هستند. زنان مسلمان وظایف و حقوقی مشابه مردان مسلمان دارند.

وی با بیان اینکه گاهی اوقات یک جوان چیزی را از مربی خود می شنود که از پدر و مادرش نمی شنود، گفت: وی بیان کرد: عمق نفوذ مهم است و هر چه جوانتر باشد، تأثیرگذاری بیشتر است.

رحیم پور ازغدی با گفتن اینکه از نظر تعداد معلم و دانش تاثیر بیشتری در آموزش داشته باشد زبان آموز توجه نکنید؛ وی بیان کرد: بسیاری از علمای اخلاق اصرار دارند که کمتر دانشجو در جلسات شرکت کند. البته در صورت وجود امکانات و مربیان کافی; جذب دانشگاهیان بیشتر خوب است، اما شاید روی آموزش دو دانش تمرکز کنید زبان آموز در حوزه ای که کمتر از اجرای برنامه ما در برخی مدارس انجام نشده است برای ما بیشتر می شود.

وی با اشاره به اینکه در روز مدرسه عکس شاه را با دانش آموزان انجمن اسلامی تخریب و سوزانده بود، گفت: اکثر دانش آموزانی که مثل ما بودند سال ها بعد در انقلاب و جنگ شهید شدند و یک نفر. مرد جانباز است

یکی از اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: در زمانی که اقامه نماز در جامعه و مدرسه مرسوم نیست، همراه با دانش آموزان نماز می خوانیم. با وجود اینکه برخی از همکلاسی ها نماز جماعت را مسخره می کردند، اما گروه دانش آموزان ما در مدرسه آنقدر خوب عمل می کردند که در دوران حکومت نظامی و ماه های نزدیک به انقلاب، همیشه تانک ها را جلوی دبیرستان ما مستقر می کردند.

رحیم پور ازغدی وی افزود: ما در ماه های نزدیک انقلاب در آنجا کار می کنیم تا در محله ای مرفه ساکن شویم که خانواده در آنجا مستقر شوند نسبت فامیلی آنها در دادگاه زندگی می کنند. بیا روی دیوار بنویسیم هر بار که دانشجویان را دستگیر می کردند به آنها می گفتند حتی مخفیانه به خمینی فحش بدهند. رایگان شما ورزش. بچه های گروه اسلام دانش آموزی هم در درگیری های خیابانی جدی هستند. شعارها بین مردم یا کوکتل توزیع می شود مولوتف آنها ما را جوان و جوان می کنند و سن ما ایجاب می کند که مشکل پیدا کنیم. در جلسات قرآن از تفسیر قرآن آیت الله طالقانی یا تفسیر محمدتقی شریعتی پدر دکتر شریعتی استفاده می کنیم. تفسیر قرآن و خوب فصاحت همیشه این یکی از برنامه های کودک لیگ اسلامی در آن سال هاست.

دکمه بازگشت به بالا