اقتصادی

رشد ۴۰ درصدی در تخصیص طرح‌های عمرانی در سال جاری

رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: امسال 40 درصد افزایش تخصیص پروژه های عمرانی را تجربه کردیم و ضریب تخصیص به طور مرتب هر سه ماه یکبار در این دولت اعلام می شود.

به گزارش میجیک، داوود منظور – رئیس سازمان برنامه و بودجه – در نشست خبری اظهار کرد: سهم درآمد پایدار از 45 درصد در سال 1403 به 62 درصد رسیده است. همچنین سهم نفت در بودجه در سال 1396 33 درصد، در سال 1397 26 درصد و در سال 1398 34 درصد بوده که در سال 1403 به 23 درصد رسیده است.

منظور تصریح کرد: در عین حال سهم مالیات در سال 1399 62 درصد بوده که در سال 1403 به 76 درصد افزایش یافته که جهش قابل توجهی در تامین مالی دولت دارد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: در سدسازی، آبرسانی، مدرسه سازی دائماً در دوران شهید رئیسی روند افتتاح پروژه ها را تجربه می کنیم.

وی گفت: همه دستگاه های فرهنگی با افزایش چشمگیر بودجه مواجه شده اند. بودجه سلامت نیز افزایش یافته و سال گذشته 320 هزار میلیارد تومان به حوزه سلامت اختصاص یافت.

منظور با بیان اینکه امسال بودجه فرهنگی را به 36 هزار میلیارد تومان رسانده ایم، گفت: همه دستگاه های فرهنگی با افزایش چشمگیر بودجه فرهنگی مواجه هستند. همچنین امسال افزایش 35 درصدی تعرفه را برای حوزه سلامت تصویب کردیم که بهترین 25 درصد در سال های گذشته بود. بودجه سلامت سال گذشته 320 هزار میلیارد تومان بوده است.

منظور تصریح کرد: قانون پایانه های خرید دو سال پیش به دست دولت قبل سپرده شد. دولت سیزدهم از ابتدا قانون پایانه های خرید را دنبال کرد و در سال 1401 این قانون را که یکی از مولفه های مهم اصلاح نظام مالیاتی است، تصویب کردیم.

کاهش نرخ تورم در ماه گذشته

رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به کاهش نرخ تورم در یک ماه اخیر گفت: نرخ تورم به آستانه 30 درصد به زیر نزدیک شده است.

با توجه به معنای اوراق مالی دولتی، ابزاری ایده آل برای افرادی است که می خواهند دارایی های خود را مولد کنند و از دارایی های نقدی خود سود کسب کنند.

زمان دقیق مرحله دوم کالابرگ مشخص نشده است

وی درباره زمان دقیق اجرای فاز دوم کالابرگ گفت: این زمان مشخص نشده است. کالابرگ مرحله به مرحله توسط دولت تصویب و اجرا شد. در مرحله اول کالابرگ را در فروردین و اردیبهشت اجرا کردیم. برای دور بعدی کالابرگ پیشنهاد به ستاد اقتصادی دولت ارائه شده است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: وزارت رفاه و سازمان برنامه و بودجه با توجه به اجرای برنامه زمان بندی اجرای فاز دوم پیشنهادی به ستاد اقتصادی دولت خواهند داد.

قانون مصوب دولت سیزدهم …

منظور در ادامه گفت: قانون رتبه بندی معلمان یکی از اقدامات شجاعانه دولت است که از سال 1400 شروع شده و 45 برابر بار مالی سالانه این قانون بوده است. قانون پایانه مغازه های دولت قبل در حالی دو سال بدون اقدام ماند که دولت سیزدهم از ابتدا اجرای این قانون را در دستور کار قرار داد. قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده قانون دیگری است که دولت از صفر روی آن کار می کند. قانون جهش خانگی، قانون تولید دانش بنیان و سایر قوانینی که دولت از اجرای آنها خودداری می کند 13.

وی تاکید کرد: قانون پنج ساله هفتم یکی از اقدامات دولت است که در دستور کار قرار گرفته است. این رویکرد قانونی برای حل مناقشه اصلی کشور که گفته می شود چالش اصلی اقتصاد ایران است. اختلاف نظر در مورد منابع آب، انرژی، صندوق های بازنشستگی و غیره. مواردی وجود دارد که با جزئیات و ابتکارات جدید به صورت انقلابی برنامه ریزی شده است تا بتوانیم برای رفع نارضایتی های کشور قدم برداریم.

معاون رئیس جمهور درباره حساب پیشرفت و عدالت گفت: امسال باید 31 صرفه جویی از بودجه عمومی به این حساب اختصاص دهیم، با توجه به اینکه تحقق منابع دولت در سه ماهه نخست امسال کم است، مبلغ 26. هزار میلیارد تومان اوراق مالی باید به پیشرفت حساب تخصیص یابد و عدالت را تامین کنیم که بخواهیم با کمک بازار سرمایه این منابع اوراق را به منابع نقدی تبدیل کنیم بر اساس توزیع اعتبارات انجام شود. نهادهای مربوطه

وی درباره مطالبات گندم کاران گفت: خرید گندم از اواسط فروردین ماه آغاز شد و به تدریج انجام شد و دولت نیز با توجه به خرید انجام شده به تدریج به تعهدات خود عمل کرد. دولت بیش از 40 هزار میلیارد تومان تخصیص داده است و با توجه به خریدهای انجام شده امروز، 40 هزار میلیارد تومان دیگر نیز میزان خریدهای انجام شده و پرداخت شده است.

در امتداد…

دکمه بازگشت به بالا