مطالب میجیک

دوگانگی حضور فعال زنان و تعارض نقشی و شخصیتی در جامعه – خبرگزاری آنلاین | اخبار ایران و جهان

خبرگزاری بیشتر _ گروه فرهنگ و ادب: مهدی مرادی، کارشناس حوزه کتاب، یادداشتی با عنوان «دوگانگی حضور فعال زنان و تضاد نقش ها و شخصیت ها در جامعه» نوشته است که مربوط به کتاب «آیا بودن گناه است». زن» نوشته محمد اسلام مجدی نسب برای انتشار در اختیار آنلاین قرار گرفته است.

این کتاب عوامل شکل قدیمی نگرش منفی نسبت به زنان را بیان می کند و توسط انتشارات روش شناسی و جامعه شناسان منتشر و روانه بازار شده است.

جزئیات متن یادداشت را در زیر می خوانید:

نویسنده کتاب «آیا زن بودن گناه است» سعی کرده عواملی را که منجر به شکل گیری نگرش منفی نسبت به زنان و دختران شده و پیامدهای این نگرش در طول تاریخ را شناسایی و تحلیل کند. و پس از ارائه مشکلات و آسیب های ناشی از این پدیده در این کتاب، با بررسی و تحقیق در اعصار مختلف و بازخوانی وضعیت زنان و دختران از دوره هخامنشی تا ساسانیان، سامانیان، زرتشتیان و… تا پیش از آن. -مشروطه. و در دوره مشروطه و پهلوی اول و دوم، نظام جمهوری اسلامی به دنبال توصیف جایگاه زن و دختر در تاریخ است. وی پس از طرح‌ریزی موقعیت و جایگاه تاریخی زنان و دختران در عرصه‌های مختلف، وارد فصل سوم می‌شود و به تشریح وضعیت زنان و دختران در سایر کشورها به‌ویژه کشورهای پیشرفته اروپایی مانند فرانسه، آمریکا، آلمان و… می‌پردازد.

ضمناً در فصلی دیگر، هنگام ارائه نگرش صحیح اسلامی نسبت به زنان و دختران، تلاش شده است تا جایگاه اسلام ناب در رابطه با موضوع مورد بحث بیان و تبیین گردد. در نهایت و در نتیجه با مستندسازی مشکلات و برخی از آسیب های فردی و اجتماعی ناشی از نوع نگرش منفی نسبت به زنان و دختران، راه حل های ممکنی را برای حل یا غلبه بر این مشکلات و آسیب ها به مخاطب ارائه می دهد. می توان.

لازم به ذکر است که اولاً عنوان کتاب (آیا زن بودن گناه است) جالب است و می تواند به خوبی توجه مخاطب را به خود جلب کند. اولاً خواننده از خود می پرسد که آیا زن بودن گناه است یا زن نبودن برخی از زنان گناه است؟! با بررسی عنوان و عمیق‌تر مسئله پیشنهادی، در فصل اول این کتاب، به نظر می‌رسد نویسنده سعی دارد به بررسی و بررسی دلایل انکار هویت برخی از زنان و دختران و نیز چگونگی شکل‌گیری منفی بپردازد. نگرش. به آنها. به عبارت دیگر؛ در حال دوخت است؛ هدف مؤلف از تفسیر و تألیف این است; چگونگی بلوغ و شکل گیری جنسیت دوم برای دیدن زنان یا نگرش منفی جامعه به زنان و دختران به ویژه در ایران باید مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد.

وی برای نیل به این هدف با ارائه برخی مشکلات و آسیب ها در فصل اول البته (به صورت خرد و کوچک) و همچنین با ارائه نگاهی تاریخی به این پدیده سعی دارد این نوع نگرش را به خوانندگان برساند. بوجود نمی آید و همه با هم هستند. ولی؛ پیشینه تاریخی جدی در زمان های مختلف منجر به شکل گیری این پدیده شده است. نگارنده گرچه واقعاً به این مشکل توجه داشته است، اما در خلاصه دوره های مختلف، نتوانسته است حق مطلب را به طور کامل ادا کند. چرا چنین است; همانطور که گفته شد مطلب به صورت ظریفی ذکر شده که می خواهد وضعیت زن و زن را به طور کاملتر بررسی و بررسی کند. به طوری که دلیل بروز این نوع نگرش منفی نسبت به زنان به طور جدی مشخص می شود. اما از این مطلب که می تواند مقصود نگارنده باشد نمی توان استنباط کرد که با جمع بندی و جمع بندی، ارائه این موضوعات نمی تواند نظر خوانندگان را جلب کند و بهتر است با موضوعاتی که ارائه می شود همراه شود.

نویسنده کتاب «آیا زن بودن گناه است» در فصل سوم کتاب خود با ارائه وضعیت اجتماعی و غیره زنان در کشورهای توسعه یافته و با استناد به آمار موثق و توضیحات مرتبط از وضعیت زنان به ویژه زنان اروپایی، موقعیت اجتماعی و فرهنگی خود را که در جهان است تعیین می کند. به ویژه با مقایسه برخی آمارها و مقالات منتشر شده توسط اندیشکده های ملی از همان کشورها مانند (INSEG) یا (MIPROF) و همچنین مرکز تجاوز جنسی آمریکا و غیره، وضعیت زنان و دختران اروپایی را به وضوح نشان می دهد.

گذراندن و بررسی فصل چهارم و خلاصه آن نیز نشان می دهد که این فصل باشکوه ترین قسمت کتاب است. چرا چنین است; بررسی اندیشه های اندیشمندان حوزه علوم اجتماعی و انسانی ارائه شده در کتاب چندان مطرح و موضوع کتاب نیست و نویسنده می تواند ایده های جامع تری در این زمینه ارائه دهد; اما از نظر تئوری فمینیسم و ​​به ویژه از نظر نگرش اسلامی نسبت به زنان، این چالش قابل توجه است.

اما بررسی فصل هفتم با عنوان «بایدها و نبایدها؛ مشکلات و آسیب های زنان» نوشته شده است که شاید جذاب ترین و خواندنی ترین فصل این کتاب باشد. نویسنده با طرح ده‌ها چالش جدی زنان و دختران معاصر در ایران و سایر کشورها و تبیین این معضلات، می‌تواند فضایی ایجاد کند که افراد جامعه، اعم از زن و مرد، نقش‌های جدید خود را درک کرده و آن‌ها را تعریف کنند. و وظایف جامعه مدرن زیرا نویسنده در واقع اشاره می کند; «به دلیل اجتماعی شدن سنتی دختر و مرد از یک سو و نیاز به حضور فعال زنان و دختران با رفتارهای جامعه مدرن، از سوی دیگر دوگانگی یا تعدد و تضاد نقش ها و شخصیت ها در جامعه به وجود آمده است. که باعث سردرگمی جامعه، زنان و مردان می شود» نویسنده کتاب نیز با ارائه راهکارهای مناسب برای غلبه بر این پدیده پاسخ داد.

در صفحه 106 می توانید مباحث فرم خوب را مشاهده کنید. نویسنده با طرح عدم استقلال مالی و پیدایش رانت در موقعیت اجتماعی تاریخی مردم، هزینه های روانی و اجتماعی این پدیده را تشریح می کند. و همچنین با پیشنهاد تنوع جنسی، به ویژه در مردان، با استفاده از نظریه بوردیو و تطبیق ظریف این نظریه با احادیث، روایات و آیات قرآن، سبک های زندگی و لایه های پنهان جدیدی را آشکار می کند.

نویسنده در بخشی دیگر از نقش رسانه ها و زنان، حقارت اجتماعی زنان، افزایش سن ازدواج، وابستگی زنان به خانواده، چالش های اشتغال زنان و… صحبت خواهد کرد.

به طور کلی می توان گفت علاوه بر اینکه محتوای کتاب «آیا زن بودن گناه است» تا حدودی به هدف خود رسیده است، معتقدم مشکلات جدی و آسیب زا دیگری نیز در این زمینه وجود دارد. . که نیاز به بحث و بررسی جدی تری دارد.

دکمه بازگشت به بالا