مطالب میجیک

دومین نشست همایش بین المللی خانواده مقاوم و چالش های اخلاقی جهان – خبرگزاری آنلاین | اخبار ایران و جهان

به گزارش خبرگزاری آنلاین، در همایشی بین بین المللی خانواده های تاب آور و چالش های اخلاقی در دنیای در حال تغییر صبح پنجشنبه در سالن همایش آیت الله الشریعه مرکز مدیریت حوزه علمیه خواهران با پنل ویژه خانواده های مقاوم و اندیشه معاصر، ابعاد اخلاقی، روانی و تربیتی خانواده تاب آور، ابعاد فقهی-حقوقی خانواده مقاوم، «تبلیغات، کنشگری و فضای مجازی»، «مقاومت خانواده در رویکرد تاریخی و تمدنی»، «خانواده مقاوم و اندیشه معاصر»، «ابعاد اخلاقی، روانی و تربیتی خانواده مقاوم»، ابعاد فقهی – حقوقی خانواده مقاوم، «تبلیغات»، فعالیت و فضای مجازی «و مقاومت خانواده در رویکرد تاریخ و تمدن» ارائه خواهد شد.

در اولین نشست با عنوان «خانواده تاب آور و اندیشه معاصر»؛ مقالاتی مانند؛ «درآمدی بر فلسفه خانواده هنجارهامقاومت آگاهانه زنان مسلمان در اندیشه شریعتی. خوانش انتقادی، «شناخت واقعیت به تدریج“شاخص مقاومت اخلاقی خلاق” و “تین مفهوم مقاومت در رابطه با موضوع تعهدات و زمان» داده خواهد شد.
نشست دوم درباره ابعاد اخلاقی، روانی و تربیتی خانواده تاب آور است. مقالاتی مانند «مقاومت پاتولوژیک خانواده: ارائه ارزش به قیمت بیماری زایش“، ” نفوذناپذیر ساختن مرزهای مجازی خانواده ” و ” مدیریت تعارض اخلاقی نقش مادر و همسر و اثر این شامل سلامت اخلاقی خانواده خواهد بود.
بعد فقهی ـ حقوقی خانواده مقاوم عنوان سومین نشست این همایش است که در آن مقاله «برخورد سلام ساختارهای فقهی مشابه سیر تحول خانواده پس از انقلاب، «نقش قاضی در زدودن مقاومت از ارزش‌های اخلاقی خانواده» و «توجیه ارزش‌های دینی و ملی و تحکیم بنیان خانواده» ارائه می شوند.

در چهارمین نشست با موضوع تبلیغات، فعالیت و فضای مجازی; مقاله‌های «چهار تصویر بدن و ارتباط آن‌ها با مقاومت فرهنگی خانواده»، «روایت الگوی نوین کنش‌گری دخترانه» و «خانواده، چالش‌های اخلاقی نوظهور و تبلیغات سنتی» بررسی می‌شود.

در پنجمین نشست با عنوان مقاومت خانواده در رویکرد تاریخی و تمدنی نیز موضوعاتی از جمله; «روایت مقاومت زنان مسلمان عرب در دوگانگی «اصالت و معاصر بودن» (با تأکید بر نوشته‌های قرن بیستم)، «مقاومت فرهنگی ایرانیان در نوسازی رضاخان با تأکید بر طرح اختراع حجاب». ” و “گفتمان سلام تحمل ناهنجاری جنسیتی پس از ورود مدرنیته به ایران ادامه خواهد داشت.
ششمین نشست این همایش با عنوان خانواده تاب آور و اندیشه معاصر نیز شامل مقاله «نظریه جنسیت و تأثیرات نامطلوب بر خانواده در مقیاس جهانی، «نگاهی تطبیقی ​​به ارزش‌های اخلاقی خانواده و اخلاق جهانی در جهان معاصر» و «رابطه مقاومت اخلاقی و خانواده با نظریه جنسیت». «در جستجوی اندیشه انقلاب اسلامی» ارائه می شود.

در هفتمین نشست با مباحث اخلاقی، روانی و تربیتی خانواده مقاوم؛ «راه حل، تحکیم خانواده در اخلاق است گفتن با تأکید بر کتاب ایمان و کفر الکافیو «روایت تجربیات تحصیلی دبیرستان فایزونتوضیح و بررسی خواهد شد.

در هشتمین نشست با عنوان ابعاد فقهی – حقوقی خانواده مقاوماثر عملیات سایبری و رشد اخلاقی خانواده و ظرفیت حقوق بین بین المللی مردم در صورت تاثير گذار با «خاستگاه خانواده و الزامات قانونی و اخلاقی» و «ضرورت تأسیس سازمان‌های داوری اسلامی در ارتقای مقاومت خانواده» ارائه شد.

تبلیغات، فعالیت و فضای مجازی عنوان نهمین نشست این همایش بین المللی است بین المللی که در آن مقالات «خانواده، مقاومت و مواجهه با فضای مجازی» و «سیاست خانواده هم فضایی و هم مقاومتی در مدیریت رسانه» مورد بحث و تحلیل قرار می گیرد.

دهمین نشست کنفرانس بین المللی بین المللی مقاومت خانواده با عنوان مقاومت خانواده در رویکرد تاریخ و تمدن، موضوعاتی چون «ترجمه سلام در تمدن اسلامی انجام نمی شود، مثلاً: زنان تحول آفرین، «تدوین مقاومت در داداش به آموزش و تربیت نوین دختران در ایران در عصر مدرن و «مقاومت زدایی از اندیشه دینی در دوران معاصر با نگاهی به حوزه جنسیت» می پردازد.

دکمه بازگشت به بالا