اقتصادی

دسترسی ۹۸ درصد جمعیت روستایی کشور به اینترنت پرسرعت

بر اساس آخرین اظهارات وزیر حمل و نقل، با اتصال 8 هزار روستای بالای 20 خانوار و 3 هزار روستای زیر 20 خانوار، تعداد روستاهای بالای 20 خانوار از 80 درصد در ابتدای دولت به 80 درصد افزایش یافت. . 97 درصد و 98.5 درصد از جمعیت روستایی کشور به اینترنت پرسرعت دسترسی دارند.

به گزارش میجیک، نزدیک به ده سال از رشد و توسعه فضای مجازی می گذرد که بستر جدیدی را برای کسب و کار مردم به صورت دیجیتالی فراهم کرده است، به طوری که هم اکنون بسیاری از شهروندان مشتری این فضا یا اعضای خانواده برای ارائه خدمات هستند. در این مکان است؛ بنابراین یکی از حقوق اساسی شهروندان در همه کشورها را می توان دسترسی پایدار به ارتباطات دانست زیرا به یک حق تبدیل شده است و باید در این زمینه عدالت برقرار شود.

نکته مهم این است که عدالت ارتباطی منحصر به مناطق شهری نیست و مناطق روستایی و صعب العبور نیز باید از این حقوق برخوردار شوند. از این رو اهمیت برقراری ارتباط پایدار و پایدار برای روستاها بیش از گذشته در دولت سیزدهم مورد تاکید و توجه قرار گرفت.

یکی از اقدامات مهمی که در سه سال اخیر برای این مهم در دستور کار قرار گرفت، شبکه ملی اطلاعات است که در سه سال گذشته بیش از 65 درصد پیشرفت داشته است، یعنی دو برابر قبل. این شبکه در کنار مزیت های مختلف، امکان تسریع در روند اتصال روستاها را برای دستیابی به عدالت ارتباطی بیشتر فراهم می کند.

دسترسی روستایی به اینترنت در خدمت هزار روزه دولت سیزدهم یکی از اهداف مهمی است که با تاکیدات دولتمردان محقق شده است، از این رو اخیراً عیسی زارع پور – وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات. – اخیراً پستی در شبکه اجتماعی داخلی درباره آخرین وضعیت منتشر شده است. ارتباطات و پوشش اینترنتی روستاها اعلام کرد: با اتصال 8 هزار روستای بالای 20 خانوار و 3 هزار روستای زیر 20 خانوار، تعداد روستاهای متصل بیشتر می شود. 20 خانوار از 80 درصد در ابتدای دولت به 97 درصد افزایش یافت.

وی تاکید کرد: به این ترتیب 98.5 درصد جمعیت روستایی کشور به اینترنت پرسرعت دسترسی دارند.

آنچه لازم به ذکر است این است که اکثر روستاهایی که در این دوران به هم متصل می شوند روستاهایی هستند که فاقد زیرساخت هایی مانند راه، برق و زیرساخت های شبکه هستند که از الزامات پوشش اینترنتی محسوب می شوند.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا