مطالب میجیک

حذف ۳ وزنه‌بردار از اردوی تیم ملی زنان

سه وزنه بردار زن با ثبت رکورد از اردوی تیم ملی کنار رفتند.

به گزارش میجیک، رکورد تیم ملی وزنه برداری بانوان حفظ شد و بر اساس نتایج و نظر کادر فنی، سه ملی پوش از حضور در مسابقات جهانی کلمبیا بازماندند.

در پایان روز ثبت رکورد که با افزایش رکورد و بهبود عملکرد اکثر وزنه برداران همراه بود، غزال و غزاله حسینی به همراه ریحانه کریمی اردو را ترک کردند تا کمپ جهانی کلمبیا با حضور ادامه یابد. سیده الهام حسینی، الهه رزاقی، پریسا نورعلی و زینب شیخ ارباب. آهسته. تدریجی

کروش باقری مدیر تیم ملی درباره عملکرد تیم ملی گفت: هر هفت بازیکن یک یا دو برابر رکورد افزایش حرکات خود را دارند اما ضعف در تکنیک و بلندکردن برخی ملی پوشان وجود دارد. تیم که در سه هفته باقی مانده تکمیل خواهد شد.

ادامه: در مورد کسانی که خط را از دست دادند، غزال حسینی از ناحیه کتف کمی آسیب دید اما غزاله حسینی و ریحانه کریمی وزن خوبی به دست آوردند. اما به دلیل شرایط سنی تصمیم گرفتیم 3 وزنه بردار نوجوان را از اردو خارج کنیم. تا چند ماه دیگر مسابقات جهانی نوجوانان و قهرمانی آسیا را داریم و این بچه ها قطعا در مورد این مسابقات صحبت های زیادی خواهند کرد.

رکوردهای فعلی کشور به شرح زیر است:

غزل حسینی (رده 60):
73 انفرادی 80 دونفره

غزاله حسینی (رده 60):
83 انفرادی 100 دونفره

ریحانه کریمی (رده 60):

80 انفرادی 100 دونفره

دیوی رزاقی (رده 71):
93 انفرادی 110 دونفره

پریسا نورعلی (گروه 76):
94 انفرادی 115 دونفره

سیده الهام حسینی (رده 81):
103 انفرادی، 120 دونفره

زینب شیخ ارباب (گروه 87):
90 انفرادی 122 دونفره

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا