مطالب عمومی

ثبت اختراع دستگاه سنجش دیجیتالیِ شدت میدان مغناطیسی

دستاوردهای تحصیلی اخیر؛

محققان مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک دانشگاه تهران موفق به ثبت اختراع “دستگاه اندازه گیری دیجیتالی شدت میدان مغناطیسی” شدند.

به گزارش خبرنگار گروه آموزش و پرورش و خبرگزاری علم و فناوری آنا از دانشگاه تهران، پروفسور ممتاز دانشگاه تهران، علی اکبر موسوی موحدی و شیرین محمدی، مهدیه رحبان و پرویز نوروزی از پژوهشگران مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک دانشگاه تهران موفق به ثبت اختراع شدند. . “ابزار اندازه گیری دیجیتالی شدت میدان مغناطیسی”.

این میدان سنج دیجیتال نوعی سیستم اندازه گیری میدان مغناطیسی است که توسط کامپیوتر قابل کنترل است.

این اختراع مربوط به حوزه فناوری کنترل هوشمند در زمینه ساخت ابزارهای اندازه گیری با دقت بالا شدت میدان مغناطیسی، به طور خاص مربوط به تشخیص میدان های مغناطیسی القایی است که بر اساس یک سیستم اندازه گیری کنترل شده توسط کامپیوتر و پردازنده ساخته شده است. .

ثبت اختراع برای دستگاه اندازه گیری دیجیتال شدت میدان مغناطیسی

هدف از این اختراع ایجاد یک روش موثر و دقیق برای کنترل میدان مغناطیسی است. طراحی این دستگاه با کد گذاری انجام می شود و برای مواردی که کاربر باید از محل تست دور باشد، قابلیت کنترل از راه دور تا فاصله 1800 متری از دستگاه مرکزی و کامپیوتر را دارد. بنابراین می توان از آن برای اندازه گیری میدان مغناطیسی در محلول هایی با طیف های مختلف pH استفاده کرد.

دکمه بازگشت به بالا