اقتصادی

تورم فروردین ماه اعلام شد

به گزارش مرکز آمار، در فروردین ماه امسال شاخص بهای مصرف کننده خانوار کشور به عدد 236.3 رسیده که نسبت به ماه قبل 2.6 درصد افزایش نشان می دهد و نسبت به ماه مشابه سال قبل 30.9 درصد افزایش نشان می دهد. 12 آخر ماه در این ماه نسبت به مدت مشابه سال قبل 38.8 درصد افزایش داشته است.

به گزارش میجیک، تورم نقطه به نقطه به معنای درصد تغییر شاخص قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل است. در فروردین 1403 تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشور 9/30 درصد بود. یعنی خانوارهای کشور به طور متوسط ​​9/30 درصد بیشتر از فروردین 1402 برای خرید «کالا و خدمات یکسان» هزینه کرده اند. تورم نقطه به نقطه فروردین 1403 نسبت به ماه قبل 1.4 واحد درصد کاهش داشته است.

تورم ماهانه خانوارهای کشور

میانگین تورم ماهانه درصد تغییر شاخص قیمت نسبت به ماه قبل است. در فروردین 1403 تورم ماهانه خانوارهای کشور معادل 2.6 درصد بود. تورم ماهانه گروه اصلی خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات 2.9 درصد و گروه اصلی «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» 2.5 درصد بوده است.

نرخ تورم سالانه خانوارهای کشور

نرخ تورم سالانه درصد تغییر میانگین ارزش شاخص قیمت در سال منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه قبل است. نرخ تورم سالانه خانوارهای کشور در فروردین 1403 به 38.8 درصد رسید که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل 1.9 واحد درصد کاهش داشته است.

درصد تغییر شاخص قیمت در دهک هزینه کشور

نرخ تورم سالانه کشور در فروردین 1403 معادل 38.8 درصد بوده و برای دهک های مختلف تغییراتی از 34.7 درصد برای دهک اول به 40.1 درصد برای دهک دهم بوده است.

بر این اساس شکاف تورم اعشاری در این ماه به 5.4 واحد درصد رسید که نسبت به ماه قبل (5.4 واحد درصد) بدون تغییر است.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا