اقتصادی

تمدید مصوبه کمیته مداخلات ارزی بانک مرکزی برای کنترل نوسانات بازار ارز

اعضای شورای عالی هماهنگی اقتصادی با تمدید مصوبه کمیته مداخلات ارزی بانک مرکزی برای کنترل نوسانات بازار ارز و همچنین تمدید مصوبه قانونی منابع تامین مالی مربوط به خوزستان به 550 هزار هکتار موافقت کردند. پروژه از واگذاری سهام دولت در شرکت توسعه نیشکر.

به گزارش میجیک، جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی عصر چهارشنبه به ریاست سید ابراهیم رئیسی تشکیل و دو مصوبه به تصویب رسید.

در این جلسه با توجه به لزوم تمدید مصوبه کمیته مداخلات ارزی بانک مرکزی در اعطای اختیارات لازم به این بانک برای مداخله در بازار ارز و کنترل نوسانات ارزی، اعضای شورای عالی هماهنگی اقتصادی با تمدید موافقت کردند. این قطعنامه .

همچنین شورای عالی هماهنگی اقتصادی در خصوص لزوم تامین منابع مالی پروژه 550 هزار هکتاری خوزستان، «بند (م) تبصره (2) قانون بودجه 1402» مبنی بر دادن مجوز برداشت مالی. منابع مورد نیاز این پروژه از محل واگذاری سهام دولت، شرکت توسعه نیشکر را به ۱۴۰۳ رساند.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا