اقتصادی

تقسیم کار ملی درباره «پیمان جهانی دیجیتال» ابلاغ شد

مرکز ملی فضای مجازی تصمیم گیری درباره ساختار کارگروه ویژه، تقسیم کار و پیش نویس موضع کشور در خصوص مشارکت موثر در فرآیند تشکیل «پیمان جهانی دیجیتال» سازمان ملل را اعلام کرد.

به گزارش میجیک، مصوبه صدمین جلسه کمیسیون عالی تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی با موضوع تصمیم گیری درباره ساختار کارگروه ویژه، تقسیم کار و طراحی جایگاه کشور در مشارکت موثر. در جریان تشکیل پیمان جهانی دیجیتال سازمان ملل متحد توسط آقامیری – رئیس مرکز ملی و دبیر شورای عالی فضای سایبری – ابلاغ شد.

بر اساس اعلام مرکز ملی فضای مجازی، در این مصوبه آمده است: «به موجب این مصوبه در صدمین جلسه کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی در تاریخ 31/3/1401 با موضوع تصمیم‌گیری ساختار ویژه کارگروه، تقسیم کار و طراحی جایگاه دولت در مشارکت مؤثر در فرآیند تشکیل «پیمان جهانی دیجیتال» سازمان ملل متحد به شرح زیر است.

1. تشکیل کارگروه ویژه «مشارکت در فرآیند تشکیل توافقنامه دیجیتال جهانی» با مسئولیت مرکز ملی فضای مجازی برای تکمیل چارچوب جایگاه کشور به منظور ارائه نسخه اصلاح شده به کمیسیون عالی تنظیم فضای مجازی در کشور و انجام وظایف محوله طبق پیوست اول با مشارکت اعضای زیر:
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت امور خارجه، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ستاد حقوق بشر قضایی، مرکز تحقیقات شورای اسلامی، نهادهای ذیربط در حوزه امنیتی و دفاعی (ستاد کل نیروهای مسلح) نیروها، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، “پلیس فتای” فرجا)، دادسرای کشور (مطابق وظایف پیوست شماره یک). )
2. وزارت امور خارجه گزارشی از پیگیری روند و نتایج جلسات مشورتی و مذاکرات با همین کشورها با مواضع فعلی (چین، روسیه، هند، آفریقای جنوبی، برزیل، کشورهای اسلامی و رقبا در مصوبه 15 فروردین 1402 در کمیسیون عالی تنظیم فضای مجازی کشور.
3. توجه ویژه نهادهای ذیربط به مشارکت محتوایی در زمینه تدوین موضع دولت طی جلسات مشورتی و مذاکرات از منظر مأموریت سازمان در چارچوب تقسیم کار پیوست شماره دو.

پیوست شماره 1
اعضا و وظایف کارگروه ویژه مشارکت در فرآیند تشکیل «پیمان دیجیتال جهانی»

تشکیل کارگروه ویژه با محوریت مرکز ملی فضای مجازی و مشارکت نهادها و سازمان های ذیربط.
الف) ترکیب کارگروه ویژه: اعضای اصلی کمیته ویژه شامل نمایندگان:
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت امور خارجه، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ستاد حقوق بشر قضایی، مرکز تحقیقات شورای اسلامی، نهادهای ذیربط در حوزه امنیتی و دفاعی (ستاد کل نیروهای مسلح) نیروها، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، “پلیس فتای” فرجا)، دادستانی کشور؛
ب) وظایف کارگروه های ویژه: وظایف کمیته های ویژه عبارتند از:
1. اخذ و جمع بندی ملاحظات و پیشنهادات تفصیلی از نهادها و نهادهای ذیربط در خصوص ابعاد، اصول، هنجارها و عناصر کلیدی که به لحاظ منافع ملی در محورهای کلیدی این پیمان باید در «پیمان دیجیتال جهانی» گنجانده شود.
2. کسب نظر بخش غیردولتی ذیربط اعم از واحدهای صنفی، بازرگانی، دانشگاهی و پژوهشی و کارشناسان این حوزه.
3. توسعه رویکرد ملی به موضوعات مهم و ارائه سیاست‌های پیشنهادی برای مشارکت مؤثر در فرآیند شکل‌گیری «پیمان دیجیتالی جهانی» با در نظر گرفتن جنبه‌های فنی، عمرانی، اقتصادی، فرهنگی، حقوقی، قضایی، انتظامی و امنیت ملی.
4. برگزاری جلسات کارشناسی با همکاری نهادهای ذیربط جهت بررسی اسناد از منظر الزامات، فرصت ها و تهدیدهای مفقود اسنادی برای کشور از نظر حاکمیتی، امنیتی، فنی، حقوقی، قضایی و پلیسی و ارائه راهکارهای مقابله. پیشنهادات اصلاحی، راه حل ها و توصیه های تصمیم گیری به گروه های کاری کلیدی؛
5. بررسی سابقه مشکل و تجزیه و تحلیل موقعیت فعلی و کشور اصلی.
6. تشکیل کمیته ویژه نظارت بر امکان‌سنجی مشارکت در چارچوب همکاری‌های بین‌المللی و گفتمان‌سازی، تولید محتوا و تهیه اوراق کاری بر اساس مبانی و ارزش‌های اسلامی ایرانی برای ارائه و تبیین دیدگاه‌ها و مواضع اساسی. ایران به سازمان ها و مجامع بین المللی؛
7. محاسبه و تدوین ملاحظات ملی، چارچوب موضع اعلامی و پیشنهادات ج. الف- بر اساس ملاحظات، خطوط قرمز و الزامات نهادی مربوطه پس از تایید در کمیسیون عالی مربوطه در مرکز ملی فضای مجازی؛
8. تهیه و تنظیم ابتکار و چارچوب بیانیه ها همراه با وضعیت انطباق.
9. تهيه پيشنهادهاي دولتي در مورد قواعد حقوقي جديد و سيستم هاي حاكميت سايبري بين المللي و تقويت مشاوره هاي ديپلماتيك با تمركز بر قوانين و سيستم هاي پيشنهادي.
10. هماهنگی و سازماندهی حضور و مشارکت بخش غیردولتی.

پیوست شماره 2
بخش کار ملی برای مشارکت در ابعاد شکلی و محتوایی “پیمان دیجیتال جهانی”

تقسیم کار ملی در مورد

تقسیم کار ملی در مورد

تقسیم کار ملی در مورد

تقسیم کار ملی در مورد

تقسیم کار ملی در مورد

تقسیم کار ملی در مورد

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا