اقتصادیبرترین های کسب و کار مجیک

تقسیط نفقه در چه مواردی امکان پذیر است؟

ادعای اعسار از پرداخت نفقه زن و فرزند، در صورت وجود شرایط و طی کردن مراحل آن، نظیر عدم توان مالی در پرداخت نفقه، پس از ثبت دادخواست آن از طریق دفاتر خدمات قضایی و با کمک مدارک اعسار، نظیر استشهادیه، مورد پذیرش قرار خواهد گرفت و هزینه آن، شامل هزینه دادرسی دعاوی غاعتراض به اعسار نفقه | اعسار از پرداخت نفقه جاریهیر مالی و تعرفه خدمات دفاتر خدمات قضایی می باشد. برای پیدا کردن بهترین وکیل خانم در تهران به سایت مراجعه کنید.

 

اعسار، یک نهاد حقوقی پیش بینی شده در قانون است که به واسطه آن، شخص قادر نیست، دیون و یا محکوم به که محکوم، به پرداخت آن شده است را بپردازد و با اثبات آن به محکمه می تواند، تقاضای تقسیط محکوم به را از دادگاه، داشته باشد. برای گرفتن بهترین وکیل تهران همراه ما باشید.

به نقل از master vakil یکی از مواردی که فرد، ممکن است در خصوص پرداخت آن، دچار حالت اعسار باشد، نفقه زن و یا نفقه فرزند است که قاضی، اعسار از پرداخت نفقه زن و فرزند را تنها در صورتی می پذیرد که شرایط این امر، وجود داشته باشد و فرد بتواند با طی کردن مراحل قانونی، وجود شرایط اعسار از پرداخت نفقه را به محکمه، ثابت کند.

از این رو، در مقاله حاضر، قصد داریم، توضیح دهیم که اعسار چیست، شرایط اعسار از پرداخت نفقه فرزند و زن، چه می باشد، نحوه و مراحل، مدارک لازم، هزینه و شیوه اعتراض به این ادعا، چگونه است؛ سپس، یک نمونه دادخواست ادعای اعسار و رد این ادعا و فایل دانلود آن را ارائه کنیم.

اعسار از پرداخت نفقه چیست

برای پاسخ به این پرسش که اعسار از پرداخت نفقه چیست؟ ابتدا باید، مفهوم  و معسر در حقوق را مورد بررسی قرار دهیم که این امر، تنها از طریق مراجعه به قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، ممکن و میسر است. این قانون، در ماده 6 خود، در تعریف شخص معسر، مقرر می دارد:

“معسر کسی است که به دلیل نداشتن مالی به‌ جز مستثنیات دین، قادر به تادیه دیون خود نباشد. تبصره – عدم قابلیت دسترسی به مال، در حکم نداشتن مال است. …” بر اساس این ماده، اعسار حالتی است که در آن، فرد به دلایلی مانند عدم دسترسی به مال و اموال خود یا به علت نداشتن مال و اموال و ناتوانی مالی، توان پرداخت دیون خود را ندارد.

با توضیحات فوق، اعسار از پرداخت نفقه، یعنی مسئول پرداخت آن، که در خصوص زن، شوهر وی، و در خصوص فرزند، در وهله اول، پدر و سپس، جد و اجداد پدری (با رعایت دوری و نزدیکی) و پس از آن، مادر و سپس، جد و جدات مادری و پدری هستند، به علت عدم دسترسی به اموال یا نداشتن مال و یا شغل، از توان مالی کافی، برای پرداخت نفقه زن و فرزند، برخوردار نباشند.

شایان ذکر است که در خصوص فرزندان، چنانچه پدر، با دادن نفقه فرزند، در تنگنای مالی قرار گیرد یا در شرایطی که فرزند، خود از توان و استطاعت مالی کافی، برخوردار بوده و یا با کار کردن، قادر به تامین معیشت خود هست، الزامی بر پرداخت نفقه از جانب پدر، وجود نخواهد داشت. مستند این امر نیز ماده 1197 و ماده 1198 قانون مدنی است.

 

شرایط اعسار از پرداخت نفقه زن و فرزند

پس از توضیح در این خصوص که اعسار از پرداخت نفقه چیست و ذکر این امر که این ادعا، می تواند نسبت به پرداخت  و یا نفقه فرزند، صورت گیرد، در این بخش از مقاله، قصد داریم درباره شرایط اعسار از پرداخت نفقه زن و فرزند توضیح دهیم که عبارتند از:

شرایط اعسار از پرداخت نفقه زنمرد، به علت عدم دسترسی به اموال خود و یا به علت نداشتن هیچ مالی، از توان و استطاعت مالی کافی، برخوردار نباشد و به همین جهت، نتواند، نسبت به پرداخت نفقه زن خود، اقدام کند و دادگاه، پس از مطالبه زن، حکم به محکومیت وی، بر پرداخت یکجای نفقه معوقه یا حکم بر پرداخت ماهانه مبلغی مشخص، به عنوان نفقه جاری، داده باشد.

شرایط اعسار از پرداخت نفقه فرزندمسئول پرداخت نفقه، به هر دلیلی نظیر نداشتن مال یا عدم دسترسی به اموال یا در تنگنا قرار گرفتن در صورت پرداخت نفقه فرزند، قادر به پرداخت نفقه فرزند، نبوده و دادگاه، پس از مطالبه فرزند، حکم بر پرداخت نفقه او، داده باشد. علاقمندان به کسب اطلاعات بیشتر در خصوص شرایط درخواست اعسار، می توانند، نسبت به مطالعه مقاله زیر، اقدام کنند.

 

 

مراحل و نحوه درخواست اعسار از پرداخت نفقه

برای اینکه فرد، بتواند نسبت به پرداخت نفقه فرزند و یا زن، ادعای اعسار نماید، باید، مراحل و نحوه درخواست اعسار از پرداخت نفقه را طی کند که در این بخش از مقاله، قصد داریم به بررسی و توضیح این نحوه و مراحل، بپردازیم. مراحل و نحوه درخواست اعسار از پدر صورت تمایل برای داشتن وکیل متخصص برای مطالبه نفقه در تهران با تماس بگیرید

بر طبق ماده ۱۱۰۶ قانون مدنی در عقد دائم نفقه زن بر عهده شوهر است و بر طبق ماده ۱۱۱۳ همان قانون در ازدواج موقت زن حق نفقه ندارد مگر این که در ضمن عقد شرط شده باشد یا بنای طرفین در هنگام عقد این بوده که شوهر حقوق زوجه را بپردازد. در این جا چندین سوال مطرح می شود که سعی شده است در این مختصر به همه آن ها جواب داده شود.

نفقه چیست و چه چیزهایی شامل آن می شود؟

بر طبق ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی نفقه شامل همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن می شود مثل مسکن، پوشاک، غذا، اثاثیه منزل و هزینه های درمان و حتی خادم البته در صورتی که زن عادت به داشتن خادم داشته باشد و یا به واسطه مریضی نیاز به آن داشته باشد. موارد ذکر شده در این ماده حصری نیست و به عنوان مثال ذکر شده است. قاعده کلی این است که حقوق زوجه شامل همه نیازهای متعارف و متناسب با شآن زن است. از ملاک های مهم کارشناس برای تعیین حقوق زوجه نیازهای زوجه و شان او می باشد.

آیا می توان در عقد نکاح دائم شرط مرد که به زن نفقه تعلق نمی گیرد؟

در این خصوص بین فقها و حقوقدانان اختلاف نظر است ولی به نظر می رسد نفقه مقتضای ذات عقد نکاح دائم نباشد که نتوان خلاف آن شرط کرد به اصطلاح حقوقی نفقه مقتضای اطلاق عقد نکاح دائم به شمار می رود و بدیهی است که زوجین می توانند در ضمن عقد در این خصوص با تراضی و توافق تصمیم گیری کنند.

نکته: بر خلاف استحقاق دراستحقاق حقوق زوجه تمکن مرد شرط نیست به عبارت دیگر چنین نیست که مرد در صورت توانایی مالی بایستی حق همسر خود را پرداخت کند و مرد فقیر نیز ملزم به پرداخت حقوق زوجه است حتی اگر زن تمکن داشته و یا شاغل باشد باز هم پرداخت حقوق زوجه بر عهده زوج می باشد.

نکته: در این که آیا هزینه تحصیل زوجه جزء حقوق زوجه محسوب می شود یا خیر قانون در این زمینه ساکت است ولی نظر فقها و مراجع بر این است که هزینه تحصیل از شمول نفقه واجب مرد خارج است.

هزینه های درمان زوجه که جزء نفقه است تا چه میزان بر عهده مرد است؟

به نظر می رسد هزینه های درمان زوجه که در قانون از موارد نفقه شمرده شده است شامل هزینه های درمان متعارف می باشد و اگر زوجه دچار بیماری صعب العلاج یا خاصی شده باشد که هزینه های گزاف داشته باشد وجوبی برای پرداخت آن ها برای شوهر نیست. در این موارد قاضی رسیدگی کننده پرونده نفقه با توجه با قانون، شرع و اوضاع و احوال زوجین و وضعیت مالی آن ها تصمیم متقضی را اتخاذ خواهد کرد.

مطالبه نفقه توسط زوجه با وجود زندگی مشترک

ازدواج برای زن و مرد حقوق و تکالیفی ایجاد می کند. یکی از تکالیف مرد تامین مخارج زندگی و پرداخت نفقه زوجه است. در حقوق ایران تامین نفقه بر عهده شوهر است.
پرداخت نفقه زن یعنی بر طرف کردن نیاز های مادی مورد نیاز معیشت زن به صورت آبرومندانه و متعارف و متناسب با شأن زن ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی مقرر کرده است نفقه  عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن ‌از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه‌های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت ‌عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض.(اصلاحی مصوب۱۳۸۱/۸/۱۹ مجلس)

آنچه در ماده مذکور آمده است مصادیق بارز موارد نفقه است و نه همه آن

شرایط استحقاق زن به مطالبه نفقه در زمان حیات زوج و قبل از طلاق

۱عقد دائم : در عقد موقت زن مستحق نفقه نیست. مگر اینکه در عقد شرط شده باشد و یا از اوضاع و احوال زندگی زوجین چنین برآید که مرد موظف به پرداخت نفقه است. به عنون مثال در صیقه نامه های عقد موقت ۹۹ ساله و امثالهم به نظر می آید که پرداخت نفقه تکلیف زوج باشد. اما در عقد دائم بدون لزوم شرطی پرداخت نفقه بر عهده شوهر است.

ماده ۱۱۱۳ قانون مدنی – در عقد انقطاع زن حق نفقه ندارد مگر این که شرط شده یا آن که عقد مبنی بر آن جاری شده باشد.

۲تمکین زوجه (زن)استحقاق زن به نفقه مشروط به تمکین است. در خصوص ، موارد موجه عدم تمکین برای زوجه و همچنین بار اثبات دعوی در دعوی تمکین، لینک های مربوطه را دنبال کنید.

آیدا چم سورکی

آیدا چم سورکی هستم متولد 1381 تحصیل کرده در رشته علوم تربیتی و علاقمند به نویسندگی و فعال در شبکه های اجتماعی
دکمه بازگشت به بالا