برترین های کسب و کار مجیکمطالب عمومی

تاثیر طراحی نمای ساختمان در چشم انداز ساختمان

اهمیت و تاثیر طراحی نمای ساختمان چگونه می باشد؟ ورودي يكي از بخش های بسیار مهم در طراحی نمای ساختمان است كه محل و اهميت طراحي آن به طورمستقيم در نقش و عملکرد ساختمان تاثیر دارد . در ورودي نشانه رد شدن از فضاي عمومي خارجي به فضاي خصوصي داخلي است و می توان گفت يكي از مهم ترين عناصري است كه مي‌توان به عنوان نشانه ساختمان از آن یاد کرد.

تاثیر طراحی نمای ساختمان را دست کم نگیرید!

و طراحی نمای صورت ظاهر ساختمان و آنچه كه در برابر ديد عموم قرار دارد، در واقع پر اهميت ترين قسمت ساختمان در برابر عابران و ساير افراد غير استفاده كننده از ساختمان است.
در بسياري از شهر هاي بزرگ جهان، ضوابط و مقررات ويژه‌اي در ارتباط با سيما و كالبد شهر وجود دارد و گروهي از برجسته‌ترين افراد با تخصص‌‌هاي مرتبط هنر زيبا سازي و زيبايي شناسي به كنترل طرح هاي بزرگ و كوچك معماري و شهري از نقطه نظر هماهنگي طراحی نماي بيروني ساختمان‌ها و محيط شهري يعني از جنبه هاي رنگ، حجم، مصالح مناسب، فضاي پر و خالي نما، رعايت اصول هماهنگي و تناسبات و… مي پردازند.

اما به‌ دليل اهميت اقتصادي كه سطوح ساخته شده داخلي براي سازندگان دارند، اغلب طراحی نمای ورودي‌ها به فضاهاي كم اهميتي تنزل يافته اند. سرمايه گذاران ساختماني هم فقط به رعايت ضوابط ضروري طراحی نمای ساختمان اکتفا مي‌كنند.
مشكل بیشتر زماني است كه ورودي وسايل نقليه به حياط پاركينگ با ورودي خود ساختمان يكي شود. در اين حالت فرد وارد شونده به ساختمان فقط يك راه باريك كنار ديوار برايش باقي مي‌ماند. گاه نيز در ورودي يك ساختمان مسكوني بيش ازاندازه تجمل به کار رفته است، به‌نحوي كه عملكرد ساختمان را دگرگون مي‌سازد. زماني هم ورودي به يك بناي بزرگ تنها با روزنه‌اي امكان پذير مي‌شود. تناسب ورودي و حجم ساختمان مي تواند نقش مهمي در توجيه عملكرد و شكل ساختمان داشته باشد.
از آنجا كه طبقه همكف ساختمان قسمت اتصال به زمين يا كف پياده رو است، به صورت قابل توجهي در معرض ديد قرار مي‌گيرد. طبقه همكف اهميت ويژه اي در زندگي شهري دارد، به اين علت كه عابران پياده اين قسمت را به‌طور مستقيم مي‌بينند. از اين رو طراحی نماي اين قسمت پر اهميت است و مصالح مورد استفاده در اين قسمت بايد نسبت به بقيه ساختمان با دوامتر و مستحكم تر باشد تا عابر در نگاه به نماي ساختمان احساس ثبات كند.

تاثیر طراحی نمای ساختمان در چشم انداز ساختمان

تراس‌ها چشم اندازهاي جديدي نسبت به فضاهاي بيرون براي ساختمان فراهم مي‌آورند. بنابراین طراحی نمای بالكن‌ها نبايد حالت موقت و ناپايداري كه در بيننده تصور به‌راحتي جدا شدن از بدنه ساختمان القا شود را داشته باشند.
لبه بام حد و مرز ساختمان و آسمان است و از نظر بصري بام انتهاي نماست. بام پوسته‌اي است كه بر سر ساختمان قرار دارد. بنابراين لبه بام نمي‌‌تواند بدون تفاوت با ديگر قسمت ها در آسمان رها شود.

دلیل اصلی ناهماهنگی نمای ساختمان ها

انسان دریافتن پاسخی برای نیاز های خود همیشه به دنبال راهکارهای مناسب بوده است . یکی از همین نیاز ها ، نیاز به مسکن می باشد که متاسفانه در خیلی اوقات به مسکن به عنوان یک نیازبرای احساس آرامش و امنیت نگاه نمی شود بلکه به عنوان یک معظل یا مشکل اقتصادی توجه می شود دراین حین سازندگان مسکن که به صورت آزاد کار می کنند بشه دنبال فروش سریع سازه های خود و برگرداندن سرمایه شان هستند در نتیجه می توان دلیل اصلی ناهماهنگی های نمای ساختمان ها را همین دانست .

در رابطه با مسکن تعاونی شرایط بدتری وجود دارد. به دلیل وضعیت مالی ضعیف سازندگان و اینکه ساکنان و مالکان به‌دنبال فروش ساختمان نیستند، بدون انجام عملیات پایانی نظیر نماسازی مورد استفاده قرار می گیرند و یا با کمترین هزینه و بدون طراحی نما، حجم و کالبد ساختمان رها می‌شود. البته در سال‌های اخیر در شهر تهران هیچ ساختمانی بدون نماسازی نبوده است، لیکن این مساله در شهرستان‌ها همچنان انجام می‌شود.

داشتن نمای ساختمان خوب = نمای شهری زیباتر

آنچه براي علاقه‌مندان به اين موضوع نگران كننده است، پاسخگويي با شتاب به نيازي كاملا محسوس است. در اين ساخت و ساز پر شتاب نياز به بررسي طرح‌هاي ارايه شده توسط جمعي از صاحب نظران و مسوولان در مراكز تاييد پروانه‌هاي ساختماني ضروري به نظر مي‌رسد. بررسي ميداني طرح ساختمانها با بناهاي اطراف از لحاظ كيفيت طرح معماري، طراحی نماي ساختمان، تناسب حجم آن با ساختمان‌هاي اطراف، زيبايي طرح و مصا لح مورد استفاده و… نيز گامي موثر در بالا بردن كيفيت نماهاي شهري است. با در نظر گرفتن موارد ذكر شده و القا آن توسط شهرداري هر شهر، مي توان شاهد ارتقا كيفيت شهرها و زيباسازي طراحی نمای ساختمان ها و در نتیجه ی آن نماي شهرها بود

چگونه به موضوع طراحی نما در معماری بیندیشیم؟

آنچه از بیرون سوی دیده می شود، منظره خارجی بنا و عمارت،‌ قسمت خارجی ساختمان و نماسازی، فن روسازی ساختمان و ساختن نمای عمارت است.
در سال‌های اخیر پس از مطرح شدن دوباره اهمیت فضاهای عمومی و ارزش زندگی شهری، طراحی نما اهمیت دوباره ای یافته است. نما در عمل درون ساختمان را از بیرون و فضای خصوصی را از فضای عمومی جدا می کند. نما حاکی از موقعیت فرهنگی سازندگان ساختمان است و نشانگر میزان نظم طرح ساختمان، امکانات و ذوق تزیین و  طراح و مالک است. یک نما به مثابه معرفی وضعیت ساکنان ساختمان در بین عموم است. نما در واقع صورت ساختمان و بهترین بیان حالتی است که فرد طراح یا مالک از خود در برابر بیرون دارد. نماهای داخل ساختمان بیشتر جنبه خصوصی دارند، لیکن نماهایی که به سمت کوچه و بافت شهر باز می‌شوند، جنبه عمومی تر دارند.
بنابراین وجوه پشت و جلوی ساختمان از یک طرف دارای نمود اجتماعی و از طرف دیگر نمود مشخص ساکنان خود است بنابراین طراحی نمای ساختمان باید هم با فضای عمومی همبستگی داشته باشد و هم بتواند حجم داخلی ساختمان را بیان نماید.
نمای هر ساختمان موثر در مجموعه شهری است که در آن حضور دارد و این تاثیر را در بدنه خیابان‌ها یا میدان‌ها که در آن قرار گرفته است می گذارد. اگر به طراحی نمای ساختمان واحدی، بدون در نظر گرفتن نمای دیگر ساختمانها فکر شود، همگونی نمای شهری در کلیت از بین می‌رود.
تناقض بین جنبه شهری و بیان فردی نما در صورتی می‌تواند از بین رود که ساختمان جزیی از شهر در نظر گرفته شود وارتباطات آن با محیط اطراف چند جانبه باشد.

یک ساختمان یا سازه دارای اجزای اصلی مختلفی همچون نما است. یک ساختمان ممکن است در برنامه ریزی فضای داخلی بسیار خوب عمل کند اما اگر جذابیت زیبایی شناسی در ظاهر ساختمان خوب رعایت نشده باشد و چشم انداز جذابی را ایجاد نکند، هدف ساخت یک ساختمان به شکست منجر می شود. بنابراین ازنظر معماری یک ساختمان باید به خوبی برنامه ریزی شود و ازاین رو نمای ساختمان به عنصر بسیار مهمی تبدیل می شود. ظاهر ساختمان مهم است زیرا فرصتی برای تأکید بر طراحی را فراهم می کند و علاوه بر زیبایی، نقش مهمی در بهره وری انرژی دارد. با نوآوری در مواد، ایده ها و طراحی، ظاهر ساختمان می تواند فرصت های زیادی را ازلحاظ کاهش هزینه ها به دنبال داشته باشد.

نکات مهم قبل از انتخاب مصالح برای نمای ساختمان

برای انتخاب مصالح نما باید به چند نکته دقت داشته باشید:

 • طلوع خورشید از کدام سمت است و آیا میزان تابش نور آن باعث گرم شدن بیش ازحد نمای ساختمان می شود؟
 • ساختمان شما در کدام محله قرار دارد، آیا ساختمان شما با ساختمان های سنگی قدیمی احاطه شده است یا با برج های شیشه ای مدرن جدید؟
 • یکی از فاکتورهایی که هنگام خرید مصالح باید به آن توجه کنید، شرایط اقلیمی و آب و هوایی محل سکونت است. برخی از مصالح در گرمای زیاد و برخی در سرمای زیاد از مقاومت کمتری برخوردار هستند و این موضوع باعث می شود که کیفیت آن ها کاهش پیداکرده و در فاصله زمانی کوتاه از بین بروند.
 • امروزه ساختمان های مسکونی در سبک های مختلفی ساخته می شوند، عده ای سبک مدرن و برخی سبک کلاسیک را انتخاب می کنند، با توجه به ساختار و سبکی که در طراحی داخلی استفاده کرده اید، می توانید انواع نمای ساختمان را نیز از بین طرح های مختلف انتخاب کنید، نمای داخلی ساختمان سبک مدرن است یا کلاسیک؟
 • بودجه تعیین شده برای نما چه اندازه است؟ این میزان بودجه شما است که انتخاب برای مصالح را محدود می کند. سعی کنید از نماهای ریاکارانه پرهیز و در هزینه ها صرفه جویی کنید.
 • برای نمای ساختمان از مصالح مستحکم، مقاوم و البته زیبا استفاده کنید.

اهمیت طراحی نما در معماری

اگر مصالح نمای بیرونی ساختمان به درستی انتخاب شوند، مزیت های بی شماری دارند:

 • مصالح مناسب اجازه می دهند تا هوا آزادانه در نمای ساختمان گردش کند و از داخل تمام رطوبت اضافی از بین برود، به طوری که ساختمان نفس می کشد.
 • از ساختمان در برابر نفوذ باران و برف به داخل محافظت می کند.
 • به عنوان سپر و سدی در برابر عوامل خارجی غیرمنتظره و مضر عمل می کند.
 • عایق صوتی خوبی را فراهم می کند.
 • به عنوان یک عایق حرارتی و برودتی عمل می کند و در زمستان خانه را گرم و در تابستان خنک نگه می دارد.
 • ازنظر ظاهری بر سبک و طراحی معماری ساختمان تأکید دارد و به ساختمان ارزش و هویت می بخشد.
 • نما نه تنها زیبایی را به ساختمان می بخشد، بلکه نقش مهمی در بهره وری انرژی دارد.

آشنایی با نمای آجری

آجر از گذشته تا به امروز به عنوان یکی از مصالح پرکاربرد در نمای ساختمان شناخته شده است، امروزه آجرهای مدرن جلوه خاصی را به ساختمان ها می بخشند. از بین آجرها می توان به آجرنسوز، آجر طرح چوب، آجر سفید، آجر قرمز، آجر لعاب دار، آجر شاموتی و آجر رستیک اشاره کرد.

نمای ساختمان آجری نه تنها برای نمای آپارتمان در ایران جلوه ای تازه از ترکیب تکنیک های سنتی و مدرن را خلق می کند بلکه در سایر کشورها و بر روی انواع پروژه ها به راحتی قابل استفاده است. با کشف تکنیک های جدید ساخت وساز و استفاده از ابزارهای مدرن، می توان یک مدل ابتکاری را با آجر ایجاد و نمای ساختمان را کاملاً منحصربه فرد کرد. پروژه های بزرگ ثابت می کنند که چگونه یک ماده واحد مانند آجر، که در ایران به وفور در دسترس افراد قرار دارد، می تواند نماهایی بسیار پیچیده ای را حتی در ساختمان های مدرن ایجاد و به عنوان یک عنصر تحول آفرین شناخته شود. گرچه آجر یکی از مصالح سنتی به شمار می آید اما اگر در کنار ترمووود، سنگ صلصالی و جی اف آر سی استفاده شود، برای ساختمان های مدرن نیز قابلیت اجرا دارد.

 • مزایا و معایب نمای آجری

مدت ها است که نماهای آجری یکی از مشهورترین روش های ایجاد نما و یک انتخاب عالی برای ایجاد زیبایی هستند. آجرهای نسوز یک عایق حرارتی و برودتی خوبی هستند. همچنین سرعت عمل اجرای نما با آن ها بسیار بالا است. آجرها را می توانید بارنگ و ضخامت دلخواه تهیه کنید.

از معایب استفاده از آجر برای نما می توان به عمر کوتاه و هزینه بالای آن اشاره کرد. باگذشت زمان بر روی آجر لکه های سفیدرنگ شبیه شوره زدن ظاهر می شود. از این مصالح قدیمی نمی توان برای ساختمان های مرتفع استفاده کرد. با توجه به قوانین شهری، در برخی از مناطق نمی توان آجرها را رنگ آمیزی کرد.

آشنایی با نمای رومی

در بین سبک ها، سبک رومی یکی از نماهای پرطرفدار است. این نمای قدیمی ریشه درروم باستان دارد و به سبک کلاسیک نیز شناخته می شود. امروزه در طراحی داخلی ساختمان نیز از سبک رومی استفاده می کنند و سقف سالن ها را با نقاشی های دوره نئوکلاسیک طراحی می کنند. برای سهولت در کار، سرعت بخشیدن به اجرای نما و همچنین کاهش هزینه ها بسیاری از قطعات به طور پیش ساخته، آماده و سپس به محل نصب منتقل می شود. معمولاً نماهای پیش ساخته از جنس فوم نسوز بوده و در مقابل سرما و گرما بسیار مقاوم هستند. البته برای اجرای نمای ساختمان رومی از سیمان سفید هم استفاده می کنند، اما قطعاً سنگ نما ازنظر کیفیت و استحکام از نمای سیمانی در رتبه بالاتری قرار دارد. می توان گفت استفاده از سیمان به مراتب هزینه ها را کاهش خواهد داد، اما کیفیت سنگ را نخواهد داشت.

 • سنگ مناسب نمای رومی

ازجمله مصالحی که می توانید برای سبک رومی استفاده کنید سنگ تراورتن، گرانیت و مرمریت است. نمای ساختمان با سنگ تراورتن سفید از کیفیت بالا برخوردار است و قیمت مناسب آن موجب شده است، سازندگان بیشتر تمایل به خرید این محصول داشته باشند. سنگ تراورتن از پرکاربردترین مصالح جهت نمای ساختمان های مسکونی است. دارای نصب آسان و در مقابل رطوبت بسیار مقاوم است. این نوع سنگ زمانی که در معرض انجماد قرار بگیرد خورد می شود و در برابر سرما مقاومت پایینی دارد، از دیگر معایب این نوع مصالح می توان به عدم یکنواختی طرح اشاره کرد.

اهداف شرکت ساختمانی | چشم انداز شرکت ساختمانی

 • مزایا و معایب نمای رومی

انتخاب این سبک نما، تقریباً تمام نمای ساختمان را در برمی گیرد و آنچه نمای رومی را شب ها خیره کننده می کند نورپردازی مناسب است. البته از این نوع نما بیشتر برای ویلاها استفاده می شود. تقارن، عنصر اصلی در اجرای این طرح است. نمای رومی از استحکام بالایی برخوردار است.

این نمای پرهزینه، در بین افراد محبوبیت بسیاری دارد. از ستون، کتیبه، هلال و برخی المان های دیگر در نمای رومی استفاده می شود که صرفاً جنبه تزیینی دارند. به دلیل اجرای جزئیات، این نوع نما علاوه بر هزینه بالای مصالح، هزینه اجرای بالایی نیز دارد.

آشنایی با نمای سیمانی

از دیگر مصالحی که می توان برای نما استفاده کرد، سیمان است. نمای سیمانی می تواند باعث استحکام و مقاومت ساختمان شود. از ویژگی های آن، این است که می توانید بعد از اجرای نما بر روی ساختمان آن را در رنگ های مختلف رنگ آمیزی کنید.

 • انواع نمای سیمانی

نمای ساختمان باسیمان بسیار متنوع هستند، می توانید از سیمان سفید برای نما استفاده کنید و به ظاهر ساختمان جلوه ای لوکس بدهید. ترکیبی از سیمان سفید، سیمان سیاه و سنگ های معدنی که به اصطلاح سیمان شسته می گویند، از استحکام بالایی برخوردار است و حتی می توانید برای راه پله نیز از آن استفاده کنید، این نوع سیمان قابلیت رنگ آمیزی دارد و می توانید رنگ های مختلف آن را تهیه کنید. سیمان تگرگی ترکیبی از پودر سنگ، خاک سنگ و سیمان است و از طریق دستگاه دوغاب بر روی نما پاشیده می شود، به دلیل اینکه دانه های آن درشت است، آن را به نام تگرگی می شناسند. اگر همین ترکیب را با دانه های ریز تهیه کنید، سیمان ماهوتی نام دارد. دقت داشته باشید لایه سیمانی باید حداکثر دو سانتی‎متر ضخامت داشته باشد.

 • مزایا و معایب نمای سیمانی

ازجمله مزیت این نوع نما می توان به هزینه پایین آن اشاره کرد. سرعت کار با آن بالا بوده و در مدت زمان کوتاهی می توانید نمای ساختمان را باسیمان پوشش دهید.

با توجه به نصب آسان اما کیفیت آن پایین است. توجه داشته باشید که نمای سیمانی نمی تواند یک عایق حرارتی یا برودتی مناسبی باشد و در هر دو زمینه این نما بسیار ضعیف عمل می کند. از معایب آن می توان به ترک خوردگی و جذب گردوخاک اشاره کرد. به راحتی گردوغبار را جذب می کند و به مرور زمان بر اثر جذب آلودگی ها رنگ آن تیره می شود.

آشنایی با نمای چوبی

چوب، امروزه با پیشرفت تکنولوژی در طرح ها و مدل های مختلف تولید می شود. علاوه بر کاربردهای فراوان، برای نما نیز قابل استفاده است. استفاده از چوب برای نمای ساختمان مسکونی علاوه بر زیبایی، ارزش ساختمان را افزایش می دهد. به دلیل هزینه بالایی آن می توان چوب ها را رنگ کرد تا نمای ساختمان جذاب تر و از آسیب دیدگی آن کمتر شود. چوب ترمووود که یکی از گران ترین چوب ها برای نما است، به دلیل استحکام بالا در فضای بیرون قابلیت اجرا دارد و نوع بدون گره آن از بهترین نوع چوب ها محسوب می شود. این چوب را می توانید در دو نوع نرم و سخت تهیه کنید. نوع نرم از درختان سوزنی سرو و کاج تهیه می شود. در کنار هزینه خرید چوب باید هزینه زیرسازی و هزینه رنگ را نیز پرداخت کنید.

 • مزایا و معایب نمای چوبی

از مزیت این مصالح این است که در برابر رطوبت، آفتاب و آلودگی بسیار مستحکم است. این چوب قابلیت شستشو دارد و به دلیل وزن پایین، نصب آن بسیار راحت است و در مدت زمان کمی صورت می گیرد.

در کنار زیبایی این نمای ساختمان چوبی می تواند توسط حشرات آسیب ببیند، ترک بردارد، دچار پوسیدگی و خوردگی شود. به دلیل استفاده تعداد زیاد چوب در نما، باید درختان بسیاری قطع شوند که این موضوع به محیط زیست آسیب وارد می کند.

آشنایی با نمای جی اف آر سی

ازجمله مصالحی که می توانید برای نمای ساختمان استفاده کنید، پنل های جی اف آر سی است. این پنل ها را می توانید در ابعاد مختلف سفارش داده و در کنار متریال های دیگر به طور ترکیبی برای نمای ساختمان استفاده کنید. این محصول دارای وزن پایین است و این موضوع کارگزاری آن را آسان کرده است. استفاده آن برای نما سریع و بدون دردسر خواهد بود. اگر قطعه ای از این پنل آسیب ببیند، می توانید یک پنل جدید را جایگزین آن کنید.

 • مزایا و معایب نمای جی اف آر سی

این محصول در برابر آب وآتش بسیار مقاوم است. همچنین به عنوان یک عایق صوتی عمل می کند. سطح این بتن به نوعی پلیمر آغشته شده است که از ترک خوردگی آن جلوگیری می کند به همین جهت این متریال مدرن در برابر زلزله و شرایط بد جوی کاملاً مقاوم است. نسبت به سایر متریال ها نصب آن برای محیط زیست ضرر کمتری دارد.

بیشتر بخوانید :

در بین سایر متریال ها هزینه اجرای آن کمی بالا خواهد بود.

نمای بتنی و سرامیکی

بتن اکسپوز یکی دیگر از مصالحی است که امروزه پیمانکاران بسیاری برای نمای ساختمان استفاده می کنند. آن ها را می توانید در دو سطح صیقلی و متخلخل تهیه کنید، ازجمله مزیت های این نوع مصالح می توان به قیمت مناسب و اجرا در نمای داخلی ساختمان اشاره کرد. از مزیت های نمای سرامیکی می توان به ضد حریق بودن، مقاوم در برابر یخ زدگی و عایق رطوبتی اشاره کرد. شما می توانید با توجه به سبک ساختمان، سرامیک ها را در طرح ها و رنگ های متفاوت و قیمت مناسب تهیه کنید. این متریال در برابر حرارت عایق خوبی نیست و همچنین به دلیل سطح براقی که دارد نور خورشید را منعکس می کند. از معایب این محصول این است که قابلیت اجرا برای ساختمان های بلندمرتبه را ندارد چراکه به دلیل سبک بودن در مقابل زلزله می تواند خطرآفرین باشد.

سخن پایانی

وقتی به ساختمان ها نگاه می کنیم، ممکن است واکنش های بسیار متفاوتی نسبت به آن ها داشته باشیم. بعضی از آن ها بلند هستند و برخی کوتاه، برخی ایوان های بزرگ دارند و برخی پنجره های پهن اما آنچه ظاهر ساختمان ها را خاص می کند، نما است. وقتی یک معمار یک نما را طراحی می کند، بسیاری از عناصر را در نظر می گیرند. در طول تاریخ، سبک های معماری تغییر کرده است و مصالح مدرن با طرح های منحصربه فرد برای نما اجرا می شوند. در اجرای انواع نمای ساختمان باید از مصالح باکیفیت استفاده کنید تا در آینده متحمل پرداخت هزینه جهت ترمیم نما نشوید.

نمای ساختمان نمایانگر ماهیت درونی آن

زیبایی ساختمان در دید اولیه به نمای بیرونی ساختمان بستگی دارد به همین دلیل امروزه به طراحی نمای ساختمان اهمیت بیشتری می دهند یکی از متفاوت ترین طراحی های نمای ساختمان نمای دانشگاه هنر شانگهای چین می باشد که در این نمای ساختمان از المان های هنری بهره گرفته شده که به خوبی بیانگر ماهیت درونی ساختمان می باشد.

 

دکمه بازگشت به بالا