تابستان داغ ساخت‌وساز در تهران

تهران

بر اساس گزارش مرکز آمار، در تابستان امسال نسبت به بهار تعداد واحدهای مسکونی پروانه صادر شده در شهر تهران ۴۳ درصد افزایش و در همه کشورها ۷.۲ درصد کاهش داشته است.

به گزارش میجیک، بررسی نتایج طرح «تدوین اطلاعات پروانه ساختمانی صادره از شهرداری های کشور» که توسط مرکز آمار منتشر شده است، نشان می دهد که در تابستان 1402 در مجموع 13 هزار و 737 واحد مسکونی به ثبت رسیده است. در پروانه های صادره برای ساخت و ساز ساختمان از سوی شهرداری تهران پیش بینی شده است که نسبت به فصل قبل 43.3 درصد و نسبت به فصل مشابه پارسال 7.2 درصد افزایش داشته است. میانگین تعداد واحدهای مسکونی برای هر پروانه ساخت 7.2 واحد است.

تعداد 1903 پروانه ساختمانی از سوی شهرداری تهران در تابستان 1402 صادر شد که نسبت به فصل قبل 37.0 درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل 19.8 درصد افزایش داشته است.

کل مساحت زیربنای پروانه های ساختمانی صادر شده از سوی شهرداری تهران در تابستان 1402، 2489 هزار متر مربع است که نسبت به فصل قبل 48.8 درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل 10.2 درصد افزایش داشته است. متوسط ​​مساحت زیربنای این طبقه املاک در دوره مورد بررسی 1308 متر مربع است.

همچنین در تابستان 1402 تعداد 91 هزار و 453 واحد مسکونی در پروانه های ساخت و ساز از سوی شهرداری های کشور پیش بینی شده است که نسبت به فصل قبل 7.2 درصد و نسبت به فصل مشابه 6.6 درصد کاهش داشته است. زمستان سال گذشته میانگین تعداد سکونت در هر پروانه ساختمانی 3.8 واحد است.

در تابستان 1402 در مجموع 23 هزار و 918 پروانه ساختمانی توسط شهرداری های کشور صادر شده که نسبت به فصل قبل 19.1 درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل 21.2 درصد کاهش داشته است.

مساحت کل زیربنا در پروانه های صادره برای احداث ساختمان در تابستان 1402 تقریباً 16497 هزار متر مربع است که نسبت به فصل قبل 10.0 درصد و نسبت به فصل مشابه 9.5 درصد کاهش داشته است. سال متوسط ​​مساحت زیربنا در قطعه 690 متر مربع می باشد.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا