اقتصادی

بسته شدن قرارداد دائم در کارهای با ماهیت مستمر

کارشناسان حوزه کار با اشاره به تهیه لایحه تامین کار گفت: در کار مستمر باید پس از گذراندن دوره آزمایشی با کارگران قرارداد دائمی منعقد و توسط کارفرما رسمیت یابد تا با انگیزه بالاتری به کار خود ادامه دهند و داشته باشند. راندمان بهتر

ولی الله صالحی در گفت وگو با میجیک، درباره تصویب لایحه امنیت شغلی اظهار کرد: اخیرا در همایش سراسری کار اعلام شد که لایحه امنیت شغلی تهیه شده و نمایندگان جدید مجلس باید قانون را اصلاح کنند، زیرا امنیت شغلی مهم است. برای کارگران مهم است و ما بارها اعلام کرده‌ایم وقتی کارگر وارد کارخانه‌ای می‌شود که به طور مستمر در آن کار می‌کند، باید بعد از آموزش یا دوره آزمایشی یا مدرک دیگری رسمی شود. او می داند که در این کارگاه یا کارخانه پذیرفته شده است.

این کارشناس بازار کار اضافه کرد: این کار هم به نفع کارگر است چون به محیط دلبستگی دارد و هم به نفع کارفرما است چرا که بهره وری کارگاه را تضمین می کند.

صالحی تصریح کرد: زمانی که کارگران به مدت پنج سال در یک محیط کار می کنند به کارگران ماهر و استادکار تبدیل می شوند و کارفرمایان می توانند از ظرفیت بالقوه این نیروی کار استفاده کنند. در واقع پس از دوره آزمایشی باید قرارداد دائم با کارگر منعقد شود و کارفرما او را استخدام کند. بنابراین در استخدام دائمی، کارگران باید پس از یک دوره آزمایشی کوتاه رسمی شوند تا بتوانند با انگیزه بالاتری به فعالیت خود ادامه دهند و با تبدیل شدن به کارگران ماهر و استادکار، کارایی بهتری داشته باشند.

کارشناسان حوزه استخدامی با بیان اینکه در لایحه سقف پیشنهادی تبصره 1 و 2 ماده 7 قانون استخدامی پنج سال پیشنهاد شده است، اظهار داشت: این پیشنهاد یک راه حل است و در صورت اجرایی شدن خوب خواهد بود. ، اما در مورد پروژه پروژه کاری نمی توان انجام داد. مردم روی پروژه هایی کار می کنند که اعتبار آنها تمام شده است. وقتی پروژه به پایان می رسد، کار کارگر نیز به پایان می رسد، اما بحث ما بیشتر در مورد کارهایی است که ماهیتی مستمر دارند، مانند تولید خودرو یا لوازم خانگی.

صالحی در پایان تاکید کرد: بهتر است سقف پیشنهادی کمتر از پنج سال در لایحه باشد، اما این پیشنهاد اگر درست انجام شود روش مفیدی است.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا