مطالب میجیک

برگزاری نمایشگاه محصولات زنان سرپرست خانوار در دهه کرامت – خبرگزاری آنلاین | اخبار ایران و جهان

به گزارش خبرگزاری آنلاین ، سید علی مفاخریان در دیدار با مدیر کل امور بانوان شهرداری تهران ، با دستورالعمل ها برای ظرفیت موجود شهرداری برای اجرای قانون کسب و کار اضافه کنید و کار خاطرنشان می کند: شرکت ها برای فروش محصولات خود یک بازار یا بازار روزانه دارند که می تواند سهمیه های سرپرست زنان زن را تأمین کند. فضا را می توان مقیاس بندی کرد محلی یا بزرگتر

وی ادامه داد: علاوه بر این ، ظرفیت برگزاری نمایشگاه های فصلی یا موضوعی وجود دارد ، از جمله می توان به پارک استانی یا مرکز فروش خودرو شهید دوران اشاره کرد ، جایی که زیرساخت ها برای انجام نمایشگاه ها به اندازه کافی فراهم است.

مدیرعامل سازمان صنعتی و پروژه در این شهرستان ، به بیان اینکه چرا هنگام اجرای نمایشگاه های بهداشتی دستورالعمل ها را دنبال می کنید ، گفت: مرکز فروش و پارک خودرو در استان به عنوان کاپیتان است و امکان فاصله اجتماعی می تواند مکان خوبی برای گرفتن یک نشان دادن عزت دهه ها

سرانجام ، مفاخریان گفت: برای ایجاد عادلانه فروش محصولات خانواده زنان سرپرست در دوران عزت روز یکشنبه ، از 18 تا 25 ژوئن ، باید اطلاعات بیشتری ارائه شود تا بتوان از این فرصت به بهترین شکل استفاده کرد.

زهرا بهروز آذر ، مدیرکل امور بانوان شهرداری تهران نیز بر وظیفه شهرداری تهران در تأمین فضای تجاری زنان سرپرست خانواده تأکید کرد و گفت: براساس برنامه شش توسعه ، هر نهاد وظیفه حمایت از مشاغل زنان سرپرست را دارد. . وظایف خانوار و شهرداری فضایی را برای افراد آلوده اختصاص داد.

وی درباره ایجاد نمایشگاه های محصولات برای زنان سرپرست خانوار در دهه کرامت گفت: 450 زن سرپرست خانوار که متقاضی شرکت در نمایشگاه ها هستند ، که به طور کلی تولیدکننده محصولات هستند.

دکمه بازگشت به بالا