اقتصادی

برنامه‌های دولت برای کاهش ناترازی‌های ارزی کشور

وزیر اقتصاد و دارایی به تشریح برنامه دولت برای کاهش عدم تعادل ارزی در کشور پرداخت.

به گزارش میجیک، سید احسان خاندوزی در یک برنامه تلویزیونی با اشاره به جلسه امروز شورای اقتصاد که به ریاست رئیس جمهور برگزار شد، اظهار کرد: در این جلسه رئیس کل بانک مرکزی برنامه اقدام مشترک دولت را ارائه کرد. . آژانس برای مهار تورم و رشد تولید. اکثر این برنامه امروز تصویب شد و مقرر شد جزئیات زمان بندی هر اقدام دستگاهی در هفته جاری نهایی و به تصویب شورای اقتصاد برسد.

وی ادامه داد: در این راستا در زمینه کاهش کسری بودجه دولت، هشت گام در برنامه کاهش عدم تعادل بانکی کشور، شش گام در برنامه کاهش بدهی دولت، در عدم تعادل ارزی کشور برداشته شده است. برنامه کاهش (منابع و هزینه ها) به نحو مطلوب برای مدیریت ارز و افزایش عرضه ارز از سوی صادرکنندگان و فعالان اقتصادی، شش گام و در حوزه مدیریت نقدینگی و برنامه انضباط پولی با در نظر گرفتن هدف گذاری 25 درصدی سقف رشد نقدینگی پیشنهادی بانک مرکزی، سه اقدام مصوب شورای اقتصاد است.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه موارد متعددی در حوزه اهداف و برنامه های مرتبط با رشد اقتصادی تصویب شد، تصریح کرد: برنامه هدایت اعتبار به فعالیت های تولیدی کشور با هشت اقدام مشخص، برنامه پیش بینی و حذف تولید است. موانع که یکی از برنامه های تفصیلی در سال جاری است، دولت 11 برنامه ویژه در نظر گرفته است، کاهش اختلافات انرژی با هفت اقدام ویژه که عمدتاً غیر قیمتی است و تورم را افزایش نمی دهد و عرضه های دولتی. دارایی های مالی با سه اقدام مشخص مصوب شورای اقتصاد.

خاندوزی افزود: دهمین و آخرین برنامه مصوب امروز مدیریت انتظارات برای ارتقای دیپلماسی اقتصادی و رشد سرمایه گذاری اقتصادی در کشور است که در شش مرحله به تصویب رسید. رئیس جمهور در این راستا بر لزوم تهیه بسته رسانه ای و مسائل اطلاع رسانی عمومی تاکید کرد و گفت: در این هفته باید جزئیات وظایف هر دستگاه با زمان بندی هر اقدامی که توسط دستگاه انجام می شود تهیه و به تصویب سازمان برسد. شورای اقتصاد

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا