مطالب عمومی

بدهی راه‌آهن به مالکان لکوموتیو پرداخت شد

نایب رئیس ناوگان راه آهن گفت: در پاییز با تامین منابع مالی بهتر به دلیل وصول مطالبات شرکت های ریلی، شش صورت وضعیت شرکت لکوموتیودار را پرداخت کردیم که این میزان پرداختی هیچ گاه در آن نبوده است. سال گذشته تا کنون

به گزارش میجیک، محمدهادی ضیایی آنلاین گفت: یکی از الزامات اجرای برنامه هر گروه یا شرکتی، نیازمندی های مالی گروه است. به طوری که تمامی هزینه های شرکت باید از محل درآمد آن عملیاتی شود تا طرح خود را اجرا کند.

وی افزود: شرکت راه آهن یک شرکت کاملا دولتی است و هزینه های جاری این شرکت اعم از پرداخت دستمزد کارکنان و تعمیر و نگهداری زیرساخت های شبکه ریلی و ناوگان جزو شرکت خصوصی است. ، باید از این منابع تولید شود.

نایب رئیس ناوگان راه آهن ادامه داد: در جلسات کمیسیون وصول مطالبات به ریاست مدیرعامل راه آهن این موضوع مورد بررسی قرار گرفت و از ابتدای مهرماه امسال وصول مطالبات شرکت های ریلی از راه آهن آغاز شد. شرکت های حمل و نقل با جدیت بیشتری دنبال کرده اند. این تلاش منجر به پرداخت بخشی از بدهی انباشته شده در حوزه ناوگان شد که عمدتاً مربوط به بدهی شرکت مالک لکوموتیو است.

وی گفت: در 3 ماهه پاییز با تامین منابع مالی بهتر به دلیل وصول مطالبات شرکت های راه آهن، 6 صورت وضعیت شرکت های لکوموتیودار پرداخت شد که در سال های گذشته هرگز اتفاق نیفتاده است. نظر شرکت های حمل و نقل و حمل و نقل ریل یک اقدام جهادی و خوبی است که در افزایش دسترسی به لکوموتیو موثر بوده است.

ضیایی آنلاین با بیان اینکه در گذشته چرخه معیوب ناشی از عدم پرداخت به موقع بدهی برخی شرکت های ریلی به راه آهن وجود داشت، خاطرنشان کرد: این امر باعث شده در حمل و نقل بار ناکارآمد باشیم. در صورت بهبود وصول مطالبات و چرخه نقدینگی، وضعیت گذشته به چرخه سالم و بهتری تغییر می کند و اثر این بهبود به خود شرکت باز می گردد و لکوموتیو وارد چرخه کالا می شود. مجدداً و سرعت کالاهای شرکت نیز افزایش می یابد.

به گزارش روابط عمومی راه آهن جمهوری اسلامی ایران، وی تاکید کرد: درآمد شرکت راه آهن منوط به حق دسترسی به شبکه ریلی است که معمولا برای استفاده از شبکه از شرکت حمل و نقل ریلی دریافت می شود که باید حتما انجام شده. با استفاده از زیرساخت‌های ریلی و لکوموتیوهای بخش خصوصی.

عضو هیئت مدیره شرکت راه آهن با اشاره به قانون دسترسی آزاد به شبکه حمل و نقل ریلی گفت: هر شرکت حمل و نقل بار یا مسافری که از شبکه ریلی استفاده می کند همانطور که در این قانون آمده است باید دو موضوع را در نظر بگیرد. خدمات ریلی و اینکه ناوگان ریلی دارای الزامات فنی و ایمنی لازم برای تردد در شبکه ریلی و پرداخت هزینه های استفاده از خدمات ریلی باشد.

وی خاطرنشان کرد: شرکت های ریلی همواره از حمایت بخش خصوصی برخوردار بوده و خواهند بود. این حمایت ها طی چند سال گذشته منجر به سرمایه گذاری خوبی در حوزه ناوگان شده است به طوری که در سال گذشته 1600 دستگاه واگن باری توسط شرکت های سرمایه گذاری به شرکت های واگن سازی باری سفارش داده شد و این امر منجر به رکورد تولید واگن باری در سال گذشته شد. از ابتدای تولید کالسکه در کشور رها شده است.

ضیایی آنلاین گفت: در صورت تامین منابع مالی مورد نیاز برای جایگزینی هزینه های جاری شبکه ریلی، از منابع حاصل از دسترسی به شبکه ریلی به ویژه در بخش کالا و تقویت سایر مشوق های سرمایه گذاری از جمله ماده 12 در قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و بند الف تبصره 18 سرمایه گذاران تمایل بیشتری به سرمایه گذاری در حوزه ریلی دارند.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا