اقتصادی

اولین نیروگاه اختصاصی صنایع، برق خود را به شبکه سراسری تزریق کرد

سخنگوی صنعت برق گفت: در راستای طرح ساخت 10 هزار مگاوات نیروگاه منحصراً از صنعت دولتی، دو واحد نیروگاه قدس سمنان با ظرفیت تولید 336 مگاوات انرژی تحت قرارداد به صنعت تزریق می کنند. .

مصطفی رجبی مشهدی در گفت وگو با میجیک، اظهار کرد: با بهره برداری از این نیروگاه، برق رسانی به صنعت تضمینی بدون محدودیت در طول سال امکان پذیر است و مشترکین قراردادی واحد نیروگاه سمنان مشمول نمی شوند. برنامه مدیریت مصرف تا زمانی که ظرفیت به شبکه تزریق شود.

وی با بیان اینکه تعدیل های مورد نیاز برای تامین کامل انرژی صنعت و تصمیمات در این بخش اعلام شد، گفت: برای 92 درصد از مشترکین صنعتی که واحدهای صنعتی کوچک و واحدهای صنفی هستند محدودیتی در تامین برق وجود ندارد. “

سخنگوی صنعت برق گفت: برای واحدهای صنعتی مستقر در شهرهای صنعتی سقف مصرف برق به مدت نیم روز در هفته به مدت 12 ساعت در نظر گرفته شده است و این واحد می تواند 12 ساعت دیگر مصرف برق را جبران کند. روز و ساعت کند، تصریح کرد: طبق برنامه ریزی های انجام شده به دلیل محدودیت های برق با کمبود تولید مواجه نخواهند شد و حتی بیشتر از سال گذشته به مردم می دهیم.

رجبی مشهدی با بیان اینکه 440 واحد صنعتی بزرگ از جمله فولاد و سیمان برای انتقال فرآیند مصرف انرژی به ساعات غیر اوج مصرف برنامه ریزی شده است، گفت: در سال گذشته با رشد مصرف انرژی در بخش صنعت مشکلی وجود نداشت. تولید سیمان و فولاد و دیگر واحدهای صنعتی وجود نداشت.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا