مطالب میجیک

انقطاع از فرهنگ اصیل ایرانی پس از دوران صفویه شروع شد – خبرگزاری آنلاین | اخبار ایران و جهان

به گزارش خبرگزاری آنلاین، نشست «زنان ایرانی از نگاه ایرانی» یکی از سلسله نشست ها بود. فارسی ایرانی یاد بگیرسه شنبه 10 اسفندماه با حضور سیده راضیه یاسینی، دانشیار پژوهشگاه هنر پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات و زهرا شیرین بخش، دبیر عضو. فضا بنیاد علم ایران شناسی در محل بنیاد ایران شناسی برگزار می شود.

یاسینی در ابتدای این جلسه پس از اشاره به لزوم بازنگری در دانش پایه ایرانیان و به تبع آن زنان ایرانی در تحصیل ایران شناسی، به موضوع «هویت اصیل زن ایرانی در فرهنگ ایرانی در ایران باستان و ایران اسلامی»، با نگاهی به کهن الگوها و الگوهای آرمانی پرداخت و گفت: این سوال مطرح شده است که برای شناسایی هویت ایرانیان فقط می توان به تاریخی اشاره کرد. و منابع مرجع معتبر؟ و می تواند از منابع باشد نانوشته سود می بری؟

وی افزود: در ایران باستان، مردان و زنان ایرانی علیرغم تغییرات فرهنگی، هویت اصلی خود را داشتند، اما در طول هزاره ها تا کنون تا حدودی از آن فاصله گرفته اند. دلیل این امر قطع ارتباط با فرهنگ اصیل ایرانی است که به تدریج در جامعه ایران پس از عصر صفویه رخ داد.

این محقق با بررسی جایگاه زن در تمدن ادامه می دهد بت پرستیدین توحیدی و همچنین جاهلیت عرب به تحولات موقعیت فردی و اجتماعی زن قبل و بعد از ورود اسلام به ایران پرداخت و گفت: بر اساس آموزه های اسلام جایگاه زن در همه زمینه ها دستخوش تغییرات اساسی شد. . . ادبیات و هنر به‌ویژه هنر نقاشی، دو متن معتبری است که برآمده از حکمت در ایران اسلامی برای شناخت هویت زن ایرانی در زمان خود است.

یاسینی با بیان نمونه هایی در ادبیات ایران از جمله آثار فردوسی، نظامی، سعدی، ناصر خسرو و دیگران، به خلق و خو و منش زن ایرانی از منظر حکمت اسلامی اشاره می کند و می گوید: ادبیات حکمت فارسی نشان دهنده هویت ایران است. . زنان با ویژگی هایی چون خردمندی توضیح داده شده است که شجاعت، همسری و مادری، حجاب و حیا، عفت، متانت و وقار در نقاشی های قرن گذشته به تصویر کشیده شده است.

وی در پایان این سخنان بر اهمیت رجوع به اصالت قوانین در فرهنگ ایرانی برای شناخت هویت زنان ایرانی تاکید کرد.

دکمه بازگشت به بالا