مطالب میجیک

امیدواریم بتوانیم نظریه مسجد جامعه پرداز را کامل پیاده کنیم – خبرگزاری آنلاین | اخبار ایران و جهان

به گزارش خبرنگار آنلاین، انسیه خزعلی معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده از دومین نمایشگاه مسجد جمعیت بازدید کرد. پردازنده وی با تجلیل از حرکت های قرآن محور ارائه شده در نمایشگاه بین المللی قرآن کریم گفت: عملیات و اجرای دستورات قرآنی در حوزه و مدل ها و سیستم های سازمانی مشخص. واری برای اجرای این الگوی قرآنی باید قدردانی کرد، اما باید توجه داشت که بسیاری از طرح ها می توانند در مرحله ایده و طرح مدون جلب توجه کنند، اما در عمل موفق نمی شوند و با مشکلات زیادی مواجه می شوند، اما اگر 70 تا 80 درصد اجرا شود. ، طرح موفقیت آمیز خواهد بود و به حل مشکلات جامعه کمک می کند.

وی افزود: نظریه امامت محوری و مسجد جامعه باشد. پردازنده برای اجرای کامل و 100 درصدی آن اقدامات خوبی در این زمینه انجام شده و ما نیز از آن حمایت خواهیم کرد.

معاون رئیس جمهور در تشریح برنامه معاونت زنان و خانواده رئیس جمهور برای رسیدگی به مسائل زنان گفت: نهضتی برای حمایت از کارآفرینی و اشتغال زنان به ویژه زنان سرپرست خانوار داریم و امیدواریم بتوانیم در این زمینه موثر باشیم. ” با درک این موضوع باید ارتباط برقرار کنیم و هم افزایی ایجاد کنیم و بتوانیم تجربیات را به سایر بخش ها نیز منتقل کنیم و به توسعه این مسیر سرعت بخشیده و آن را گسترش دهیم و به عنوان یک حرکت شاهد آن باشیم. و حرکت، حداقل در زنان.

خزعلی خاطرنشان می کند: در مورد زنان آسیب های وارده بر این حوزه عموماً در گروه هایی مانند زنان زندانی یا بد سرپرست یا بی سرپرست بوده و عموماً دارای شرایط تخصصی تری هستند و علاوه بر تأمین مالی در زمینه های فرهنگی، معنوی و علمی نیز وجود دارد. نیاز به حمایت دارند و از حمایت شما برخوردار باشید.

وی اعلام کرد: در جلسات آتی با بانوان نیکوکار مسائل مربوط به بانوان را مطرح خواهیم کرد و در حد امکان پوشش فرهنگی و فکری خواهیم داشت.

دکمه بازگشت به بالا