مطالب میجیک

افزایش 100درصدی مدال آفرینی زنان ایرانی – خبرگزاری آنلاین | اخبار ایران و جهان

به گزارش خبرنگار آنلاین، انسیه خزعلی معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده در نشست توانمندسازی زنان برای آینده ای پایدار که در کمیسیون ملی یونسکو ایران برگزار شد. اعلام: در حال حاضر بحث ارتقای زنان در کسب و کار مطرح است و توانمندسازی زنان به نوعی انجام می شود که البته این موضوع همچنان قابل حل است.

وی افزود: زنان برای تحول جامعه و ارتقای سطح علمی، فرهنگی، سیاسی و سایر مسائل باید در جامعه پیشگام باشند. در این زمینه اقداماتی انجام داده ایم در جدول زمانی ششم، موضوع مورد توجه بوده است.

معاون امور زنان و خانواده در ادامه گفت: در چهار بحث که از ابتدای برنامه ششم توسعه مددکاری و مشاوره برای زنان سرپرست خانوار است، صحبت هایی درباره توانمندسازی زنان دیده شده است. تعداد این زنان 3 میلیون نفر بوده و اکنون به 6 میلیون نفر رسیده است.

خزعلی گفت: دوم حمایت حقوقی و اجتماعی، سوم آموزش و مهارت آموزی و چهارم اشتغال زنان است.

وی اعلام کرد: برای 18 استان برای ارائه تسهیلات به بانوان کارآفرین اعتبار تخصیص و دریافت شده است. این برنامه یک طرح تجاری است پایدار برای بانوان اجرا می شود.

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده تصریح کرد: نخبگان، هنرمندان و دانش بنیان در پرورش و شکوفایی استعدادها بسیار موثر هستند و بهره می بریم. مندی از این افراد می توانیم الگوی زنان دیگر کشورهای جهان باشیم.

خزعلی با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران در زمینه تربیت زنان منطقه موفق بوده است، گفت: زنان ایرانی می توانند توانایی علمی را در اختیار زنان دیگر کشورهای جهان قرار دهند.

وی با بیان اینکه دو واکسن در کشور توسط بانوان ساخته شد، گفت: اما مشکل جدی امروز این است که توانایی زنان ایرانی به دنیا نشان داده نشده است و مشکل ما ضعف رسانه ها در این زمینه است. “

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده خاطرنشان کرد: زنان ایرانی حتی از زنان اروپایی هم جلوتر هستند و برنامه هایی برای توانمندسازی زنان در عرصه های مختلف داریم و داریم. هورا سلام مختلف مانند مشاغل خانگی، کارآفرین موضوعات علمی و … و انتقال کسب و کار را به اشتراک بگذارید.

خزعلی با بیان اینکه متأسفانه دشمن در حال حاضر سعی دارد تصویری نادرست از زنان ایرانی ترسیم کند و وضعیت ایران را در حوزه زنان بسیار تاریک جلوه دهد و گفت: در اغتشاشات اخیر 88 درصد از دستگیرشدگان مرد و 12 درصد را مردان تشکیل می دهند. همان زنان، که قطعا اکنون یک آمار است. حتی بیشتر شده و 90 درصد زندانیان مرد و 10 درصد زن هستند. حال سوال این است که با وجود اینکه مردان در خط مقدم درگیری حضور دارند چگونه؟ زنان بالای مرده

وی بیان کرد: از زنان در سناریوهای خصمانه استفاده می شود و در بحث های براندازی و اغتشاشات به عنوان وسیله ای برای رسیدن به هدف استفاده می شود. این ظلم به زن است.

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده گفت: طی یک سال گذشته تعداد قهرمانان و مدال آوران زن در ورزش کشور 100 درصد افزایش داشته است.

خزعلی گفت: که به خواست خدا باید حرکت خوبی از سوی یونسکو در ایران انجام شود و فعالیت زنان در عرصه های مختلف و توانایی های آنها به صورت عینی و عملی به جهانیان نشان داده شود و به نظر من در شورای عالی یونسکو جایی برای زنان وجود ندارد.

دکمه بازگشت به بالا