اقتصادی

افزایش تعداد کمیته‌های حفاظت فنی/ انجام بیش از ۱۷ هزار بازرسی از کارگاه‌های پرخطر

سال گذشته از مجموع 32 هزار و 764 بازرسی کارگاهی در استان تهران، بیش از 17 هزار و 500 بازرسی در کارگاه های پرخطر انجام شد.

به گزارش میجیک، آموزش ایمنی کار برای ترویج فرهنگ ایمنی یکی از مهم ترین راهکارها برای ایمن سازی محیط کار، ارتقای بهره وری و حفاظت از منابع انسانی و مادی کشور است. تعاون، کار و رفاه اجتماعی.

در حال حاضر مشکل پیشگیری از حوادث کار و رعایت مقررات قانونی یکی از اهداف بازرسان کار است که نه تنها در کاهش هزینه های اضافی ناشی از حوادث موثر است، بلکه به دلیل مزایای بلندمدت اجتماعی و اقتصادی از جمله حفظ نیروی کار و بهبود کیفیت تولید.

کارشناسان معتقدند بازرسان کار با نظارت بر اجرای صحیح مقررات قانون کار و ضوابط حفاظت فنی و ایمنی در حفظ جان کارگران، ارتقای کیفیت تولید و بهره وری و ایمنی کارگران به گفته آنان نظارت بر کارگاه ها و محیط زیست موثر هستند. کار کاملتر و به روزتر باعث کاهش حوادث ناشی از کار می شود.

بر اساس گزارش ها، بیش از 17 هزار بازرسی از کارگاه های پرخطر در سال گذشته در استان تهران توسط بازرسان کار انجام شد به گفته محمد آذرپناه – مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران از مجموع 32 هزار و 764 بازرسی. از کارگاه های استان 17595 مورد بازرسی از کارگاه های پرخطر انجام شده است.

وی اولویت انجام ماموریت بازرسی کار را برنامه ریزی دقیق بازرسی از کارگاه های پرخطر عنوان کرد و از صدور 25 هزار اخطاریه رفع نقص توسط بازرسان کار در بازرسی از کارگاه های پرخطر استان تهران خبر داد.

افزایش تعداد کمیته های حفاظت فنی / انجام بیش از 17000 بازرسی از کارگاه های پرخطر

لزوم حمایت از نیروی کار و ترویج و ادامه فعالیت اقتصادی مورد تاکید مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران قرار گرفت و ضمن اشاره به پیگیری موارد لازم و مشارکت مراجع قضایی گفت: در سال گذشته ، در 3 کارگاه پرونده های خطرناک با همکاری مراجع قضایی حل شد اکنون با تعیین مهلت موقت کارفرما به طور کامل ایمن شده است. در این راستا از ظرفیت مشارکت کارفرمایان و کارگران تحت عنوان کمیته حفاظت فنی، ایمنی و بهداشت حرفه ای نیز استفاده می کنیم.

در سال 1402 از مجموع 32764 بازرسی کارگاهی در استان، 17595 بازرسی کارگاهی پرخطر انجام شد.

به گزارش آذرپناه، با مشارکت کارگران و کارفرمایان استان تهران تعداد کمیته های حفاظت فنی و ایمنی و بهداشت کار به 4388 کمیته افزایش یافت.

بر اساس آخرین آمار، 840 بازرس کار در کشور وجود دارد که موضوعات مربوط به روابط کار، شرایط کارگران، قراردادهای ثبت شده، رعایت ایمنی و حوادث کار را بررسی می کنند و به عنوان ناظر و مقامات قضایی فعال هستند.

بازرسان کار با حضور در واحد اقتصادی و هشدارهای به موقع در خصوص مکان های ناایمن از وقوع حوادث ناشی از کار که می تواند عواقب زیادی برای افراد، خانواده ها و جامعه داشته باشد جلوگیری می کنند.

بر اساس قانون کار از فعالیت های غیرایمن کارگاهی با پیگیری بازرس کار، اداره کار و دادستان جلوگیری می شود و در صورت عدم رعایت نکات ایمنی در واحد، بازرس با همکاری دادستان محل، بسته خواهد شد. کاهش واحدهای تولیدی برای حفظ و حفاظت از نیروی کار.

به گزارش میجیک، انجام بازرسی های هوشمند در کارگاه های پرخطر، افزایش کمیته های حفاظت فنی و بهداشت کار، اعمال ماده 105 در کارگاه های پرخطر و حادثه ساز و خودارزیابی ایمنی در واحدهای اقتصادی در محورهای اصلی قرار دارد. . برنامه اداره کل بازرسی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

طبق 95 قانون کار، کارفرما مسئول اجرای مقررات و مقررات فنی و بهداشت حرفه ای است و موظف است ابزار و وسایل کار لازم برای حفظ سلامت و ایمنی نیروی کار را تهیه کند.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا