افزایش تسهیلات پرداختی و کاهش نرخ بیکاری

بر اساس گزارش بانک مرکزی بر اساس داده‌های مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری بین سال‌های 1400 تا 1402 به میزان 1.1 درصد کاهش یافته است و ارتباط بین افزایش تسهیلات پرداختی در حوزه اشتغال و مشاغل خانگی و کاهش نرخ بیکاری همچنین می توان به نرخ بیکاری اشاره کرد.

به گزارش میجیک، بر اساس گزارش بانک مرکزی از متغیرهای کلان اقتصادی دولت سیزدهم بر اساس داده های مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری در آن دهه به بالاترین حد خود در نیمه دوم دهه نود رسید. در آغاز دهه جدید و همراه با آغاز سلطنت سیزدهم از دامنه 2/9 درصد در سال 1400 به 1/8 درصد در پایان سال 1402 می رسد که کاهش 1/1 درصدی نرخ بیکاری را بین سال های 1400 تا 1402 نشان می دهد. بر اساس گزارش ها و داده های مرکز آماری، نرخ بیکاری در سال 1396 به 12.2 درصد رسیده است.

افزایش تسهیلات پرداختی و کاهش نرخ بیکاری

تسهیلات وام برای اشتغال و کاهش نرخ بیکاری

در سال 1400 تسهیلات قرض الحسنه در بخش کار از 6.1 به 57.4 در سال 1402 افزایش یافت و این تسهیلات در بخش مشاغل خانگی از 0.2 به 2.7 در سال 1402 افزایش یافت.

افزایش تسهیلات پرداختی و کاهش نرخ بیکاری

بر این اساس رابطه مثبت بین افزایش تسهیلات پرداختی بانک مرکزی در اشتغال و مسکن با کاهش نرخ بیکاری در دوره زمانی معنادار است.

بنابراین نرخ بیکاری در مناطق شهری از 9.9 درصد در سال 1400 به 8.7 درصد در سال 1402 رسیده است، همچنین این نرخ در مناطق روستایی کشور از 6.9 درصد به 5.8 درصد در این مدت رسیده است.

افزایش تسهیلات پرداختی و کاهش نرخ بیکاری

من باید بگویم؛ در این زمان، نرخ بیکاری در میان فارغ التحصیلان دانشگاهی از 13.6 درصد در سال 1400 به 11.8 درصد در سال 1402 رسید.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا