اقتصادی

افزایش بهره وری در روستاها با اجرای طرح “نوفن”

مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید اجرای طرح «دسا نوفان» را اقدامی موثر برای کاهش بیکاری و بهره وری بیشتر روستاها و انتقال فناوری های نوین به کسب و کارهای خرد و کوچک خواند.

نعمت الله رضایی در گفت وگو با میجیک، درباره اجرای طرح روستای نوفان اظهار کرد: یکی از مدل هایی که سال گذشته اجرا شد و همچنان ادامه دارد، بحث «روستای نوفان» است که هدف آن انتقال فناوری های نوین به کسب و کارهای خرد و کوچک است. یک روستا اجرا شده است. تاکنون در 10 استان کشور جلساتی برگزار کرده ایم و نهادهای ذیربط را درگیر کرده ایم، دستوراتی مشخص شده و امیدواریم مورد حمایت قرار گیرد.

اتصال: در این طرح به دنبال بهره وری هستیم و بحث افزایش ارزش افزوده و رشد اقتصادی در روستاها را اجرا خواهیم کرد.

مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید تصریح کرد: در این طرح ضمن ایجاد اشتغال برای روستاییان، تلاش داریم سطح فناوری کار را در روستاهای مختلف افزایش دهیم و سطح بهره وری در تولیدات کشاورزی و صنایع دستی را ارتقا دهیم.

وی افزود: سال گذشته دولت پیش بینی کرده بود که 8 درصد رشد داشته باشیم که 4.5 درصد با افزایش سرمایه گذاری های جدید و 3.5 درصد از طریق بهره وری محقق شود. برای سرمایه گذاری های جدید اعتباری در حدود 3500 حمت برای دستیابی به رشد اقتصادی 4.5 درصد محل سرمایه گذاری لازم است، اما این امر غیرممکن است زیرا 3500 حمات کل بودجه سال گذشته کشور است که 1.5 حمت از بودجه عمومی است. و 2200 حماتی. تلاشی از محل بودجه شرکت است اما رشد اقتصادی 3.5 درصدی از محل افزایش بهره وری انجام می شود.

رضایی خاطرنشان کرد: طرح نوفان واقعا در جهت افزایش بهره وری است. ما در روستا سرمایه گذاری می کنیم تا با ظرفیت خاصی کار کنیم اما اگر مولد شود ارزش افزوده ایجاد می شود. به عنوان مثال در مورد پرورش ماهی یا تولید قارچ یا تولید دام، اگر بتوانیم بدون سرمایه گذاری جدید یا با حداقل سرمایه گذاری، بهره وری را در این پروژه ها به روش های مختلف افزایش دهیم، می توانیم عملکرد را در این مقیاس ارتقا دهیم.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا