استفاده ابزاری از زنان برای حمل موادمخدر/کاهش سن اعتیاد در کشور – خبرگزاری آنلاین | اخبار ایران و جهان

به گزارش خبرنگار آنلاین، انسیه خزعلی شامگاه شنبه در بیست و نهمین جلسه کمیته ویژه زنان و خانواده اظهار داشت: اکثر زنان زندانی در رابطه با مواد مخدر واقعا ابزار جابجایی مواد مخدر هستند و بیشتر این زنان ابزار هستند. تمام شده به این معنا که.

همسر معاون رئیس جمهور افزود: تاب حمل زنانی که در خانواده خود اعتیاد دارند مشکل مهمی است و تامین هزینه های زندگی یکی دیگر از مشکلات مهمی است که زنان باید تامین کنند زیرا مردان و سرپرستان خانواده درگیر اعتیاد هستند.

وی بیان کرد: زنان ما در خط مقدم مبارزه با اعتیاد نیستند اما نقش مهمی در حمایت از این جبهه دارند. در صورتی که بخشی از درمان بر عهده وزارت بهداشت است اما رکن اصلی پیشگیری از این درمان برای زنان مضر است.

خزعلی با اشاره به اینکه متأسفانه سن اعتیاد کاهش یافته و اعتیاد در بین زنان افزایش یافته است، گفت: باید به جای جمعیت زنان به عنوان مددکار و مددکار مانند خانواده زندانیان باشیم. نوار نقاله برای کمک به این خانواده بیا

معاون زنان رئیس جمهور با اشاره به طرح کسب و کار خانواده پایدار مصوب دفتر زنان رئیس جمهور گفت: بر اساس این طرح زنان خشن مهارت می آموزند و تا چهار سال از سوی کارفرمایان حمایت می شوند.

دکمه بازگشت به بالا