اقتصادی

اجرای طرح طبقه‌بندی و احساس عادلانه بودن دستمزد

بر اساس گزارش ها اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در استان تهران در سال گذشته 50 درصد رشد داشته است. به گفته کارشناسان با اجرای این طرح انصاف دستمزد در مجموعه ها رعایت می شود و انگیزه کارگران افزایش می یابد.

به گزارش میجیک، کارشناسان و فعالان عرصه کار بر این باورند که طبقه بندی مشاغل بهترین معیار برای صدور حکم کار برای کارگران و کارگری در کارگاه ها و مجتمع های مورد استفاده بر اساس شایستگی است.

اجرای طرح طبقه بندی در کارگاهی بیش از 50 نفر ضمن افزایش تولید باعث ایجاد انگیزه برای کار و بهره وری و احساس عادلانه بودن دستمزد پرداختی به کارگران می شود.

هدف از طبقه بندی مشاغل این است که کارمندان و کارگرانی که از قانون کار تبعیت می کنند با رعایت شرایط احراز هویت مندرج در کارت شناسایی شغلی از گروه شغلی و حقوق و حقوق سالانه برخوردار شوند. طبق دستورالعمل اجرایی این طرح، طبقه بندی پروژه ها در کارگاه های بالای 50 کارگر الزامی است. اساساً این طرح در کارگاه هایی اجرا می شود که به حد نصاب 50 کارگر و کارگر یا بیشتر برسد.

البته این مشکل باعث می شود که درصد بالایی از کارگران به صورت خودکار از این امتیاز محروم شوند زیرا کارگاه های زیر 50 نفر از این طرح خارج می شوند، البته در حال حاضر کارگاه های بالای 50 نفر نیز وجود دارند که از اعمال طبقه بندی مشاغل خودداری می کنند.

وزارت کار در سال گذشته در راستای طرح تحول 1000 واحد بالای 50 نفر را در طرح طبقه بندی قرار داد تا انصاف دستمزد کارکنان این واحد رعایت شود. به گفته رعیتی فرد – نماینده روابط کار وزارت کار، امسال 1050 واحد بالای 50 نفر هدف گذاری شده اند تا طرح طبقه بندی در آنها اجرا شود.

کلیه کارگاه های مشمول قانون کار با ماهیت دولتی، خصوصی و تعاونی در قالب خدمات، ساختمانی، آموزشی و غیره با تعداد پرسنل و هر نوع موضوع فعالیت می توانند در طرح طبقه بندی شرکت های قراردادی حقیقی یا حقوقی قرار گیرند. برای اجرای پروژه های طرح طبقه بندی عبارتند از؛ کارگران با قرارداد موقت در هر شرکتی حتی پیمانکاران مشمول این طرح می شوند.

اجرای طرح طبقه بندی و حس انصاف حقوق

در این خصوص محمد آذرپناه – مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران به مزایای اجرای طرح طبقه بندی مشاغل اشاره کرد و گفت: اجرای این طرح در کارگاهی با بیش از 50 نفر پرسنل باعث افزایش تولید، کار می شود. انگیزه و کارگران احساس دستمزد عادلانه کنند.

اجرای طرح طبقه بندی پروژه در استان تهران طی سال 1402 با رشد 50 درصدی در 289 کارگاه در استان اجرا شد.

به گفته وی اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در سال گذشته 50 درصد رشد داشته و در 289 کارگاه در استان انجام شد.

آذرپناه در عین حال تبعیض در پرداخت حقوق و دستمزد در برخی کارگاه ها را مطرح کرد و افزود: در برخی مجتمع ها در پرداخت حقوق و دستمزد با تبعیض مواجه هستیم و این در کاهش کیفیت کار و تولید محصول موثر است. . متأسفانه در برخی از شرکت ها عدم اجرای طرح طبقه بندی مشاغل و پرداخت حقوق و مزایای یکسان برای کارگران جدیدالورود و کارگران با تجربه منجر به بی انگیزگی و کناره گیری از شرکت و کاهش بهره وری می شود. و خسارت وارده به شرکت

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران از کارفرمایان خواست تا بر اساس مواد 48 و 49 قانون کار، پرداخت حقوق و دستمزد کارگران را بر اساس طرح طبقه بندی مشاغل پیگیری کنند.

کارشناسان تاکید می کنند که با توجه به رشد جهانی شدن اقتصاد، توسعه فناوری و گسترش بخش خدمات، بازنگری در نظام طبقه بندی مشاغل و بهبود مدیریت منابع انسانی ضروری است.

به گزارش میجیک، بر اساس ماده 48 قانون کار، برای جلوگیری از بهره کشی از کار دیگران باید نظام ارزیابی و طبقه بندی کار با استفاده از استانداردهای کار و آداب کار توسط وزارت نیروی انسانی تهیه و اجرا شود. در کشور. طرح طبقه بندی مشاغل در کلیه کارگاه های مشمول قانون کار الزامی است و کارفرمایان موظفند با همکاری کمیته طبقه بندی مشاغل کارگاهی یا نمایندگی ذیصلاح نسبت به تهیه و اجرای طرح اقدام نمایند.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا