اقتصادی

آغاز فعالیت سامانه «گاه شمار حضور محققان» در عرصه‌های کشاورزی

رئیس موسسه آموزش و ترویج سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی از آغاز فعالیت سامانه «زمان حضور محقق» در حوزه کشاورزی خبر داد.

به گزارش میجیکمحمدمهدی قاسمی رئیس موسسه آموزش و ترویج سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی افزود: فعالیت پژوهشگران حوزه کشاورزی برای استفاده موثر از ظرفیت علمی و پژوهشی سازمان تحقیقات کشاورزی آغاز شده است. ، آموزش و توسعه و ثبت تجربه عملی کاربران.

رئیس مؤسسه آموزش و ترویج سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تصریح کرد: بر اساس آمار، 2400 محقق و پژوهشگر سازمانی هر کدام بیش از 4000 نتیجه علمی و پژوهشی و پاسخ به نیاز کاربران کشاورزی را در این سامانه بارگذاری می کنند. سال

وی بیان کرد: با فعال شدن این سامانه، عملکرد هر محقق در سراسر کشور ثبت می شود و علاوه بر به اشتراک گذاشتن نتایج تحقیقات با سایر محققان، مورد نیز توسط مدیران استانی و کشوری رصد می شود.

قاسمی ادامه داد: اساس فعالیت محققین در کشاورزی مشکلات است بنابراین هر بار که محقق مشکل کشاورز را حل کند آن را در سامانه بارگذاری می کند.

به گزارش روابط عمومی وزارت جهاد کشاورزی، رئیس موسسه آموزش و ترویج سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی اظهار داشت: برپایی کارگاه های آموزشی با حضور کشاورزان، گزارش های تحلیلی و تصویری از اقدامات اجرایی و محیط زیستی مستندات هر محقق و در نتیجه بهترین محقق سال انتخاب و معرفی خواهد شد.

وی روش تعاونی را بهترین راه برای جلب همکاری کشاورزان با کشاورزی و پژوهشگران ارزیابی کرد و گفت: همکاری تعاونی باعث می شود که نتایج تحقیقات علمی توسط کشاورزان قابل اعتماد و کاربرد در این زمینه باشد و باعث افزایش تولید و بهبود کارایی نهاده شود.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا